تأثیر فناوری‌نانو بر بازارهای انرژی ‏

طبق گزارش اخیر مؤسسه ‏Cientifica‏ انتظار می‌رود فناوری‌نانو نقش مهمی در ‏بخش حمل ونقل ایفا کند. در حال حاضر فناوری‌نانو روش‌های جدیدی برای تولید انرژی ارائه نمی‌کند، ‏بلکه تأثیر آن به صورت استفاده کارآتر از منابع انرژی موجود می‌باشد. ‏
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۴، ۷۵ درصد کاربردهای فناوری‌نانو در بخش حمل و نقل ‏استفاده شوند. کاهش انتشار گازهای آلاینده و افزایش کارآیی سوخت قطارها از مزایای اصلی استفاده از ‏این کاربردهاست. ‏

طبق گزارش اخیر مؤسسه ‏Cientifica‏ انتظار می‌رود فناوری‌نانو
نقش مهمی در ‏بخش حمل ونقل ایفا کند. در حال حاضر فناوری‌نانو روش‌های جدیدی برای
تولید انرژی ارائه نمی‌کند، ‏بلکه تأثیر آن به صورت استفاده کارآتر از منابع انرژی
موجود می‌باشد. ‏
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۴، ۷۵ درصد کاربردهای فناوری‌نانو در بخش حمل و نقل ‏استفاده
شوند. کاهش انتشار گازهای آلاینده و افزایش کارآیی سوخت قطارها از مزایای اصلی
استفاده از ‏این کاربردهاست. ‏
برخی از بخش‌های این گزارش با عنوان Nanotechnologies for the Energy Markets ‏عبارتند
از:‏
بهترین فرصت‌ها، صرفه‌جویی در مصرف انرژی با استفاده از مواد پیشرفته است. در حال ‏حاضر
بازار مواد پیشرفته در صرفه‌جویی انرژی، ۶/۱ میلیارد دلار است و پیش‌بینی ‏می‌شود
در سال ۲۰۱۴ به ۵۱ میلیارد دلار افزایش یابد.
علی‌رغم پیشرفت‌های فناوری باتری، ذخیره هیدروژن و پیل‌های سوختی، ‏فناوری‌های صرفه‌جویی
در انرژی دارای رشد بالایی هستند و تا سال ۲۰۱۴، ۷۵ درصد بازار ‏فناوری‌نانو را به
خود اختصاص خواهند داد.
نوردهی حالت جامد، مواد نانوکامپوزیت، آیروژل و کاتالیزورهای تولید سوخت، تا سال
‏‏۲۰۱۴ بیشترین تأثیر را خواهند داشت.
نرخ رشد ترکیبی سالانه (‏CAGR‏) برای فناوری‌های صرفه‌جویی در انرژی، ۶۴ درصد و ‏برای
تولید انرژی ۹۰ درصد است. این در حالی است که کاربردهای ذخیره انرژی در ‏مقایسه با
ارقام قبلی، پایین و در حدود ۳۰ درصد است.
کاربردهای فناوری‌نانو در حمل و نقل تا سال ۲۰۱۴ با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۷۲ درصد
به ‏‏۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید. ‏