اهمیت اعتماد در پذیرش عمومی فناوری نانو

مفهوم ریسک از نظر متخصصان و عموم مردم با هم متفاوت است…

مفهوم ریسک از نظر متخصصان و عموم مردم با هم متفاوت است. محققانی که در زمینه ریسک
تحقیق می‌کنند بر این باورند که ارزیابی ریسک توسط متخصصان بر مبنای مفاهیم و دانش
علمی در مورد یک فناوری صورت می‌گیرد؛ در حالی که درباره عامه مردم اینچنین نیست.
تحقیقات در مورد فناوری نانو نشان می‌دهد که بسیاری از مردم با آن آشنا نیستند.
آگاهی عمومی درباره یک فناوری نوظهور تأثیر بسیار زیادی در پذیرش آن فناوری و در
نتیجه موفقیت تجاری آن دارد. اگر نظر مردم درباره یک فناوری منفی باشد، این امر
تأثیر بسیار بدی بر فواید بالقوه آن فناوری خواهد داشت. قابل باور است که ارزیابی
یک فناوری جدید همانند فناوری نانو توسط تئوری‌ها و ارزش‌های مردم هدایت می‌شود.
مثلاً افرادی که انقلاب فناوری برای آنها دارای منافع خوبی بوده و از اثرات جانبی
احتمالی منفی پیشرفت فناوری نمی‌ترسند، کاربردهای فناوری نانو را بسیار مثبت‌تر از
افرادی ارزیابی خواهند کرد که اثرات منفی فناوری بر زندگی آنها بر اثرات مثبت برتری
دارد. محققان سوئیسی در دو مطالعه جداگانه‌ای که انجام دادند، چگونگی درک مردم و
متخصصان از کاربردهای مختلف فناوری نانو، و چگونگی غلبه شرکت‌ها بر مسائل مربوط به
عامه مردم را بررسی کردند.
بنا بر گفته دکتر مایکل سیگریست محقق موسسه روانشناسی اجتماعی دانشگاه زوریخ در
سوئیس این مطالعات دو نتیجه عمده دربر داشت: اول اینکه ارزیابی مردم عادی از
خطرآفرین بودن فناوری نانو بالاتر از ارزیابی متخصصان است و دوم اینکه بیشتر شرکت‌ها
هیچ فرایند مشخصی برای ارزیابی خطرات نانوساختارهای مورد استفاده خود ندارند.