سرمایه‌گذاری یک میلیارددلاری روسیه در فناوری‌نانو

دولت‌مردان روس به‌خاطر افزایش درآمدهای حاصل از صادرات گاز و نفت در سال‌های اخیر و برای کم کردن وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام، در حدود یک میلیارد دلار در حوزه فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری می‌کنند.

از سال ۲۰۰۰ درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز روسیه ۷۵۰ میلیارد دلار بوده‌است.
رئیس جمهور روسیه با تأکید بر قطع وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهای حاصل از
صادرات نفت و گاز، به دنبال توسعه صنایع نوین و دانش‌محور از جمله فناوری‌نانو است.
وی خواهان ایجاد کمیته‌ای است تا از طریق آن سرمایه‌گذاری در فناوری‌نانو را مدیریت
کند.
به گفته سرگی ایوانف، معاون اول نخست وزیر، فناوری‌نانو به‌خاطر پتانسیل بالا،
توانایی تغییر بنیادی اقتصاد روسیه را دارد. طبق اظهارت ایوانف ۹۰ درصد فعالیت‌های
این کشور در حوزه فناوری‌نانو دارای اهداف غیرنظامی بوده و ده درصد سرمایه‌گذاری‌ها
با مقاصد نظامی انجام می‌شود. لازم به ذکر است که ‌فعالیت‌های فناوری‌نانو در این
کشور را مؤسسه کورچاتوف (Kurchatov) هماهنگ می‌کند.