ضرورت ارزیابی چرخه حیات فناوری نانو برای تجاری سازی آن

ارزیابی چرخه حیات (LCA) – ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و سلامتی یک محصول یا ماده – برای تجاری‌سازی موفق فناوری‌نانو ضروری است. طبق گزارشی با عنوان: فناوری‌نانو و ارزیابی چرخه حیات: رویکردی سیستماتیک برای فناوری‌نانو ومحیط، که متخصصان آمریکایی و اروپایی آن را منتشر کرده‌اند، باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد تا اثرات زیست‌محیطی فناوری‌نانو شناسایی شوند.

پیش‌بینی می‌شود حجم بازار محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو افزایش چشمگیری یافته، از
۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۲۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ برسد. با وجود توسعه
روزافزون محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو ابهامات بسیار زیادی در رابطه با اثرات زیست‌محیطی
و سلامت این فناوری وجود دارد.
بر اساس این گزارش ابزارهای ارزیابی، همانند LCA به شرکت‌ها و محققان کمک می‌کند تا
در مراحل مختلف چرخه حیات محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو، اثرات زیست‌محیطی و سلامت
آنها را شناسایی کنند. همچنین این گزارش، دولت‌ها، صنایع و مصرف‌کنندگان را قادر می‌سازد
تا عملکرد محیطی محصولات جدید مبتنی بر فناوری‌نانو را با عملکرد محصولات موجود در
بازار مقایسه کنند.
این گزارش نتیجه کارگاهی است که اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۰۶ درباره ارزیابی چرخه
حیات فناوری‌نانو برگزار کرده ‌است.
طبق این گزارش، استانداردهای موجود برای انجام LCA در محصولات فناوری‌نانو و
نانومواد کاملاً مناسب است. مزایای LCA در مقایسه با ارزیابی خطر:
رویکرد جامع‌تری از اثرات محصولات ارائه کرده و به محققان و تولیدکنندگان امکان می‌دهد
تا بدانند مصرف‌کنندگان در چه زمانی از چرخه حیات محصول، در معرض خطر بیشتری هستند؛

مقایسه محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو را با محصولات موجود ممکن می‌سازد.
مشکل اصلی که بر اساس این گزارش شناسایی شده‌است، کمبود اطلاعات است. نویسندگان
گزارش پیشنهاد کرده‌اند جهت افزایش دانش و اطلاعات در مورد اثرات زیست‌محیطی
محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو تحقیقات بیشتری انجام گیرد.
متن کامل گزارش با عنوان: Nanotechnology and Life Cycle Assessment: A Systems
Approach to Nanotechnology and the Environment به‌ صورت رایگان از طریق سایت
http://cordis.europa.eu قابل دریافت است.