دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

دومین همایش دانشجویی فناوری نانو، در تاریخ ۱۴ الی ۱۶ شهریور ۱۳۸۶ در دانشگاه کاشان برگزار خواهد شد.

در راستای آشنایی دانشجویان با فعالیت های
پژوهشی یکدیگر در دوره پایان نامه و ایجاد فضای برخورد افکار، امکان پیوند
فعالیت ها و دستاوردها با یکدیگر، شرایط عدم تکرار، تداوم و حرکت به پیش
تحقیقات فراهم شده و تسریع دستیابی به فناوری در این حوزه، همایش های
دانشجویی فناوری نانو سالانه دو مرتبه توسط یکی از دانشگاه های کشور برگزار
می شود.
فقط دانشجویانی که پروژه پایان نامه آنها مورد تصویب کارگروه توسعه منابع
انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو (بخش حمایت های تشویقی) قرار گرفته است
مجاز به شرکت در این همایش می‌باشند. این دانشجویان، پایان نامه های فناوری
نانو خود را در قالب مقاله ارائه خواهند کرد و جهت دریافت مرحله دوم حمایت
های تشویقی پایان نامه خود موظف به ارائه گواهی شرکت و سخنرانی در این
همایش ها
می باشند. این آیین نامه برای تمام افرادی که تاکنون مرحله دوم
حمایت های تشویقی پایان نامه خود را دریافت نکرده اند قابل اجرا خواهد بود.

در این راستا دومین همایش، در تاریخ ۱۴ الی ۱۶ شهریور ۱۳۸۶ در
دانشگاه
کاشان
برگزار خواهد شد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا
را کلیک کنید.