همکاری تحقیقاتی اروپا و ژاپن در فناوری نانو

در این توافق‌نامه نمایندگان دو طرف خواستار انجام برنامه‌های تحقیقاتی مشترک در حوزه‌های علوم زیستی، اطلاعات و ارتباطات، فناوری‌نانو و انرژی شدند.

اتحادیه اروپا و ژاپن درباره ارتقای تحقیق و نوآوری به توافق رسیدند. بر
اساس این موافقت نامه، دو طرف همکاری‌های خود را در زمینه‌ های چهارگانه زیر
تقویت خواهند کرد:
 همکاری‌های تحقیقاتی
 حمایت از مالکیت معنوی
 حمایت از همکاری بین بخش خصوصی و دولتی
 توسعه یک محیط نوآوری.

طرفین در مورد وضعیت فعلی تبادل محقق ابراز نارضایتی کرده و خواستار تبادل
بیشتر محقق، بین خود شدند. در حال حاضر محققان ژاپنی بیشتری در اروپا حضور
دارند. کمیسیون اروپا امیدوار است طرح جدیدی برای تبادل محققین تهیه و در
چارچوب برنامه تحقیق و توسعه هفتم اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۸ اجرایی شود.

در این توافق‌نامه نمایندگان دو طرف خواستار انجام برنامه‌های تحقیقاتی مشترک
در حوزه‌های علوم زیستی، اطلاعات و ارتباطات، فناوری‌نانو و انرژی شدند.