اخلاق در فناوری نانو

عرصه فناوری نانو وسیع است و می‌تواند در بسیاری از صنایع و زمینه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد، اما سوال این است که تا چه حدی این سرمایه‌گذاری خوب است. آیا این فناوری می‌تواند مشکلات اجتماعی بنیادی را حل کرده و آینده بهتری به وجود بیاورد؟

عرصه فناوری نانو وسیع است و می‌تواند در
بسیاری از صنایع و زمینه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد، اما سوال این است که
تا چه حدی این سرمایه‌گذاری خوب است. آیا این فناوری می‌تواند مشکلات
اجتماعی بنیادی را حل کرده و آینده بهتری به وجود بیاورد؟

در مقاله‌ای که در شماره اول مجله NanoEthics منتشر شده است، یک متخصص بحث
کرده است که چگونه متخصصان اخلاق نانو می‌توانند جزء کسانی باشند که مفهوم
و واقعیت یک فناوری جدید را شکل می‌دهند.

اخلاق نانو

اصول اخلاقی مربوط به فناوری‌هایی که در مقیاس نانو قرار دارند، عرصه‌ای
میان‌رشته‌ای برای بررسی مسائل اخلاقی مربوط به فناوری نانو ایجاد می‌کنند.
این عرصه حاوی بررسی‌های سختگیرانه فلسفی و علمی مسائل اخلاقی و اجتماعی، و
همچنین نگرانی‌های عمومی و سیاست‌گذارانه موجود در تحقیق و توسعه فناوری
نانو می‌باشد.

محققان، دانشجویان، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران علمی و فنی شرکت‌ها مخاطبان
اصلی این مجله خواهند بود.

جان وکرت، سرویراستار این مجله که از مرکز فلسفه کاربردی و اخلاق عمومی
دانشگاه چارلز استورت می‌باشد، می‌گوید: «موضوع این مجله نه تنها اثرات یا
اثرات احتمالی فناوری‌های نانو می‌باشد، بلکه همچنین عدم قطعیت‌هایی است که
در مورد اخلاق نانو وجود دارد.

فناوری‌های نانو موجب ترغیب انجام بررسی یا بررسی‌های مجدد برخی از مسائل
پایه‌ای در اخلاق و فلسفه فناوری و علم می‌شوند. این مجله موجب تشویق انجام
این مباحثات خواهد شد.