تحلیلی بر قانون همکاری‌های فناوری نانو در روسیه

بر اساس این قانون که به «Rosnanotech» معروف است سازمان توانمندی ایجاد خواهد شد که هدف آن همکاری با سیاست‌گذاران فناوری‌نانو و ایجاد انگیزه در بانک‌ها و بانک مرکزی روسیه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

امروزه فناوری‌نانو یکی از موضوع‌های مطرح
در روسیه بوده و بسیاری از کانال‌های تلویزیونی و روزنامه‌ها به این موضوع
توجه می‌کنند. اخیرا دومای روسیه قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن،
مقررات همکاری در فناوری‌نانو مشخص شده است.

بر اساس این قانون که به «Rosnanotech» معروف است سازمان توانمندی ایجاد
خواهد شد که هدف آن همکاری با سیاست‌گذاران فناوری‌نانو و ایجاد انگیزه در
بانک‌ها و بانک مرکزی روسیه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

این قانون« قانون ورشکستگی» را در بر نمی‌گیرد. علاوه بر این مورد، این سند
بدهی‌ها را نیز در بر نگرفته و دولت بدهی‌های ناشی از همکاری را پرداخت
نخواهد کرد. سازمان‌های محلی، منطقه‌ای و فدرال اجازه کنترل کسب وکار ناشی
از همکاری را ندارند.

شورای عالی Rosnanotech متشکل از هشت عضو و یک مدیر کل است که همگی به
وسیله دوما یا رئیس‌جمهور منصوب خواهند شد.

طبق نظر کارشناسان به دلیل نامشخص بودن وظایف این قانون و بزرگ بودن اندازه
آن ممکن است به عنوان ماشین پول‌شویی عمل نماید.

این قانون تمام پروژه‌های فناوری‌نانو که در روسیه اجرا می‌شوند را کنترل
کرده و اولویت‌ها را مشخص می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود که دولت در حدود۷۵/۷ میلیارد دلار برای یک دوره سه ساله
برای تامین مالی فعالیت‌های همکاری اختصاص دهد. به همین دلیل خیلی‌ها
معتقدند که این مبلغ می‌تواند به طور نادرست استفاده شده یا حتی مورد سوء
استفاده قرار گیرد.

مساله‌ای که حتی محققان را نگران کرده است این است که این قانون باعث شکل‌گیری
انحصار در حوزه فناوری‌نانو شده و این امر به نوبه خود فرصت‌های بازار آزاد
برای انتخاب رقابتی‌ترین ایده‌ها را محدود می‌کند.

امروزه مراکز تحقیقاتی روسیه اغلب بر نانو مواد متمرکز شده و حوزه‌های
آینده‌داری مانند نانوزیست‌فناوری و تولید انرژی را فراموش کرده‌اند.