فن بازار کاربرد فناوری‌نانو در خودرو

دانشگاه صنایع و معادن ایران، به‌عنوان محور فعالیت‌های تحقیقاتی وزارت صنایع و معادن، به‌استناد وظیفه محوله به‌این وزارت‌خانه در سند راهبردی توسعه فناوری‌نانوی کشور، بر آن است تا با حمایت مالی، اجرایی و ستادی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای فناوری‌نانو در صنعت خودرو، زمینه تجاری‌سازی این طرح‌ها را فراهم سازد.

دانشگاه صنایع و معادن ایران، به‌عنوان محور فعالیت‌های تحقیقاتی وزارت
صنایع و معادن، به‌استناد وظیفه محوله به‌این وزارت‌خانه در سند راهبردی
توسعه فناوری‌نانوی کشور، بر آن است تا با حمایت مالی، اجرایی و ستادی از
اجرای طرح‌های توسعه‌ای فناوری‌نانو در صنعت خودرو، زمینه تجاری‌سازی این
طرح‌ها را فراهم سازد. به‌این منظور تاکنون در چند مرحله هم‌اندیشی و
نظرسنجی با مشارکت جمعی از صنعت‌گران و دانشگاهیان کشور، مجموعه‌ای از شاخص‌های
انتخاب پروژه‌ها و دو زمینه‌ دارای اولویت استخراج شده‌‌است.
 نظر سنجی در خصوص “اولویت‌های کاربرد فناوری‌نانو در صنعت خودرو” به‌روش
دلفی در بهار سال ۱۳۸۶ توسط گروه فناوری‌نانوی دانشگاه صنایع و معادن ایران
برگزار شد. در این نظر سنجی از نظرات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز
پژوهشی و مدیران بخش‌های صنعتی استفاده شد.
این نظر سنجی با سه هدف کلی زیر برگزار گردید:
-۱ تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های انتخاب پروژه‌های مورد حمایت

-۲ اولویت‌بندی حوزه‌های کاربرد فناوری‌نانو در صنعت خودرو

-۳ روش توسعه و به‌کارگیری فناوری‌نانو در صنعت خودرو
 نتایج حاصل از نظر سنجی بدین شرح است:
 الف- در بخش شاخص‌های انتخاب پروژه، ۱۴ شاخص اصلی زیر (به ترتیب اولویت)
تعیین شد:

-۱ ایمنی و خطرات زیست‌محیطی ۲- رقابت‌پذیری در صادراتِ خودرو ۳- صرفه
اقتصادی ۴- ارزش افزوده و استقبال مشتری ۵- وجود تجربه تحقیق و توسعه
دانشگاهی و صنعتی بین‌المللی ۶- هماهنگی با رویکردها و مطالعات جهانی و
وجود نمونه‌های بین‌المللی ۷- وجود تجربه ملی در بخش تحقیق و توسعه
دانشگاهی و صنعتی ۸- عدم افزایش قیمت خودرو ۹- افزایش قدرت بازاریابی ۱۰-
توجه به‌چرخه کامل طراحی و ساخت تا خدمات پس از فروش ۱۱- علاقه‌مندی تأمین‌کننده
قطعه و یا مجموعه ۱۲- ایجاد حداقل تغییرات در خط تولید ۱۳- انتخاب مجموعه‌ها
و قطعه‌های با چالش ابتدایی کمتر ۱۴- وجود شرکت‌های تجاری مرتبط در داخل
کشور.
ب- نتایج اولویت‌بندی حوزه‌های کاربرد فناوری‌نانو در صنعت خودرو، در
نمودار آمده است.

ج- در مورد نحوه توسعه و به‌کارگیری فناوری‌نانو در صنعت خودرو، برگزاری فن
بازارهای تخصصی که با حمایت‌های مناسب همراه باشد به‌عنوان راه‌کار اصلی
انتخاب شد.

پس از برگزاری نظر سنجی و بررسی نتایج، گروه فناوری‌نانوی دانشگاه صنایع و
معادن ایران بر آن شد تا با برگزاری یک فن‌بازار تخصصی در دو زمینه پوشش‌دهی
رنگ و شیشه و نانوکامپوزیت‌های پلیمری، امکان همکاری مشترک بین صنعت‌گران
این حوزه در صنعت خودرو و پژوهشگران را فراهم سازد. هدف اصلی از تشکیل فن‌بازار
پیشرو، آشنایی صنعت‌گران و سرمایه گذاران با نتیجه کارهای تحقیقاتی به‌ثمر
نشسته در کشور و تشکیل تیم‌های مشترک صنعتی-دانشگاهی برای تجاری‌سازی نتایج
تحقیقات با حمایت دانشگاه صنایع و معادن ایران، وزارت صنایع و معادن و ستاد
ویژه توسعه فناوری‌نانو است.

در این فن‌بازار که شرکت‌های تأمین‌کننده قطعات و مجموعه‌های مرتبط با
هماهنگی شرکت‌های خودروساز حضور خواهند داشت، در هر یک از دو زمینه طی یک
روز، فعالیت‌های زیر انجام خواهد پذیرفت.
الف- بررسی عمومی فناوری‌نانو و مروری بر کاربردهای آن در زمینه مورد نظر (نانوپوشش‌ها-
نانوکامپوزیت‌های پلیمری)
ب- ارائه دست‌آوردهای تحقیقاتی منتخب با تأکید بر نتایج به‌دست آمده،
قابلیت تجاری‌سازی و. . . توسط مجری طرح

ج- برگزاری میزگردی با حضور مدیران ارشد شرکت‌های خودروساز و مدیران عامل
شرکت‌های تأمین‌کننده قطعه و مجموعه مرتبط در هر روز

د- برگزاری نمایشگاه برای ارائه دست‌آوردهای تحقیقاتی به‌صنعت‌گران و
سرمایه‌گذاران
ه- برقراری همکاری مشترک بین شرکت‌های تأمین‌کننده قطعه (سرمایه‌گذار) –
محقق و خودروساز برای ارائه پیشنهادهای تجاری‌سازی نتایج طرح‌های پژوهشی


برای سرعت بخشیدن به‌این همکاری و افزایش موفقیت آن، دانشگاه صنایع و معادن
ایران، وزارت صنایع و معادن و ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو مجموعه‌ای از
تشویق‌ها و حمایت‌های مالی و پشتیبانی را تدارک دیده‌اند تا به طرح‌های
منتخب که به‌صورت مشترک توسط صنعت-محقق و یا سرمایه‌گذار-محقق ارائه گردد
اختصاص داده شود. شرکت‌های خودروساز نیز با حمایت‌های خود به‌انجام این طرح‌ها
کمک خواهند کرد.
 محققان و دانشگاهیانی که طرح تحقیقاتی آن‌ها به‌پایان رسیده و در پوشش‌دهی
شیشه، رنگ و یا نانوکامپوزیت‌های پلیمری در صنعت خودرو کاربرد دارد، برای
دریافت اطلاعات تکمیلی به‌پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه به‌نشانی nano. iuim.
ac. ir مراجعه فرمایند.