برنامه‌های اتحادیه اروپا در فناوری‌نانو

در چارچوب هفتمین برنامه علم و فناوری اتحادیه اروپا (FP7) که از ژانویه سال ۲۰۰۷ آغاز شده‌است، برای شش سال آینده حدود ۵/۳ میلیارد یورو به‌تحقیق و توسعه فناوری‌نانو اختصاص داده شده‌ است.

در چارچوب هفتمین برنامه علم و فناوری
اتحادیه اروپا (FP7) که از ژانویه سال ۲۰۰۷ آغاز شده‌است، برای شش سال
آینده حدود ۵/۳ میلیارد یورو به‌تحقیق و توسعه فناوری‌نانو اختصاص داده شده‌
است.
این خبر نتیجه مصاحبه‌ای است که با Renzo
Tomellini، رئیس واحد علم و فناوری‌نانو در کمیسیون اروپا، انجام شده‌است.

هدف کشور‌های اتحادیه اروپا از تحقیق و توسعه فناوری‌نانو، تقویت پایه‌های
علمی و فناورانه و افزایش رقابت‌پذیری صنایع خود است. برای تخصیص بهینه
بودجه ۵/۳ میلیارد یورویی در چارچوب برنامه هفتم علم و فناوری، تنها از
پروژه‌هایی که از نظر علمی و فنی قابل توجیه باشند، با استفاده از رویکرد
پایین به‌بالا حمایت خواهد شد. در این رویکرد از پیشنهادهای تحقیقاتی
مختلفی که از طرف سازمان‌ها یا افراد مختلف ارائه می‌شود، در صورت تأیید،
حمایت می‌شود.
یکی از اهداف اصلی FP7 حمایت از تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی و استفاده
از آنها در جهت رفع نیازهای صنعت است. برای این منظور با استفاده از سه
شاخص کلی زیر پیشنهادهای ارائه شده‌ارزیابی می‌شوند:
• کیفیت؛
• تأثیر؛
• میزان مفید بودن.
در سطح اتحادیه اروپا جنبه‌های ایمنی فناوری‌نانو دقیقاً مورد بررسی قرار
گرفته و در این مسیر با سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) همکاری
گسترده‌ای انجام می‌شود.