معرفی محصول: چسب دندان‌پزشکی نانومتری

مشخصات محصول: این چسب جدید با نام Adper single Bond Plus Adhesive از پر‌کننده‌های سیلیکاتی نانومتری استفاده کرده و پیوندی قوی‌تر با مینای دندان ایجاد می‌نماید. همچنین برای جلوگیری از خوشه‌ای‌‌شدن ذرات که موجب کاهش عملکرد می‌شود، نیازی به‌تکان دادن قبل از استفاده ندارد.

نام شرکت:M ESPE3
معرفی شرکت: این شرکت که زیرمجموعه شرکت۳M است در سال ۱۹۷۲ تأسیس شده و در
زمینه‌های دندان‌پزشکی, پزشکی, داروسازی، دامپزشکی، تجهیزات پزشکی پیشرفته
و محلول‌های جدید که باعث بهبود درمان می‌شود فعالیت می‌کند.
تاریخ تولید محصول: ۲۰۰۴
 
مشخصات محصول: این چسب جدید با نام Adper
single Bond Plus Adhesive از پر‌کننده‌های سیلیکاتی نانومتری استفاده کرده
و پیوندی قوی‌تر با مینای دندان ایجاد می‌نماید. همچنین برای جلوگیری از
خوشه‌ای‌‌شدن ذرات که موجب کاهش عملکرد می‌شود، نیازی به‌تکان دادن قبل از
استفاده ندارد. این محصول کمترین حساسیت را پس از استفاده دارد. به‌علت
کاربرد اتانول در آن نسبت به‌محصولات معمولی که در آنها از استون استفاده
شده‌است کمتر تبخیر می‌شود.
ایده نانویی محصول: افزودن نانوپر‌کننده‌های سیلیکاتی.
میزان پیشرفت کار: در مرحله تولید