پذیرش برنامه توسعه فناوری‌نانو توسط دولت روسیه

دولت روسیه به زودی برنامه جامعی را برای توسعه صنعت فناوری‌نانو تا سال ۲۰۱۵ تدوین خواهد نمود.

آندری فورسِنکو، وزیر علوم و آموزش روسیه اعلام کرد که دولت این کشور
برنامه توسعه زیرساخت‌های صنعت فناوری‌نانو را که تا سال ۲۰۱۰ ادامه خواهد
داشت، پذیرفته‌ است. وی اظهار کرد که بودجه برنامه فناوری‌نانوی فدرال ۲۷
میلیون روبل است.

الکساندر زاخوف، معاون نخست وزیر روسیه نیز اعلام کرد که به زودی دولت این
کشور برنامه جامعی را برای توسعه صنعت فناوری‌نانو تا سال ۲۰۱۵ تدوین خواهد
نمود. این برنامه تمام برنامه‌های قبلی را پوشش خواهد داد.

سرگی ایوانف معاون اول نخست وزیر روسیه که مسئول پیگیری برنامه‌های توسعه
فناوری‌نانو در این کشور است نیز اعلام کرد که این برنامه در ربع اول سال
۲۰۰۸ نهایی خواهد شد. بر اساس اظهارات وی هدف نهایی این برنامه تجاری‌سازی
محصولات فناوری نانو و ارتقای جایگاه روسیه در بازار جهانی فناوری‌نانو است.