حمایت های تشویقی فناوری نانو در تیر ماه ۱۳۸۶ (بخش دوم)

در تیرماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۷۷ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد ۴۹ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۸ مورد پایان‌نامه دکتری، ۱۳ مورد مقاله ISI ، ۴ مورد شرکت در کنگره و ۳ مورد طرح درس فناوری نانو بوده اند.

در تیرماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در
راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۷۷ مورد از درخواست‌های
دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد ۴۹ مورد پایان‌نامه
کارشناسی‌ارشد، ۸ مورد پایان‌نامه دکتری، ۱۳ مورد مقاله ISI ، ۴ مورد شرکت
در کنگره و ۳ مورد طرح درس فناوری نانو بوده اند. نتایج سایر موارد نیز
پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد
.

افراد برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی
(عابر بانک ملی) به آدرس اینترنتی
hrdc@irannano.org می
باشند.
 

 

پایان نامه دکتری
ردیف دانشگاه نام و نام
خانوادگی
نقش رشته نوع درخواست(مرحله-سطح)
۱ فردوسی مشهد رحیم لطفی اوریمی دانشجو فیزیک ۱ –
۳
۱ فردوسی مشهد دکتر ناصر شاه طهماسبی استاد راهنما فیزیک ۱ –
۳
۲ فردوسی مشهد حسین اصغر رهنمای علی آباد دانشجو فیزیک ۱ –
۳
۲ فردوسی مشهد دکتر سیدمحمد حسینی استاد راهنما فیزیک ۱ –
۳
۳ تربیت مدرس مهدی عبداللهی دانشجو پلیمر ۱ –
۳
۳ تربیت مدرس دکتر محمدعلی سمسارزاده استاد راهنما پلیمر ۱ –
۳
۴ باهنر کرمان عفت جمالیزاده دانشجو شیمی ۱ –
۳
۴ باهنر کرمان دکتر سیدمحمدعلی حسینی استاد راهنما شیمی ۱ –
۳
۵ تربیت مدرس قادر خانبابایی دانشجو شیمی ۱ –
۳
۵ تربیت مدرس دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی استاد راهنما شیمی ۱ –
۳
۶ اصفهان محمد خالدی سردشتی دانشجو شیمی ۱ –
۳
۶ اصفهان دکتر محمدحسین حبیبی استاد راهنما شیمی ۱ – ۳
۷ اصفهان عبدالحمید هاتفی مهرجردی دانشجو شیمی ۱ –
۳
۷ اصفهان دکتر رضا کریمی شرودانی استاد راهنما شیمی ۱ – ۳
۸ فردوسی مشهد محمدمهدی باقری محققی دانشجو فیزیک ۱ –
۳
۸ فردوسی مشهد دکتر ناصر شاه طهماسبی استاد راهنما فیزیک ۱ – ۳

پایان نامه کارشناسی ارشد
ردیف دانشگاه نام و نام
خانوادگی
نقش رشته نوع درخواست(مرحله-سطح)
۱ صنعتی شریف فاطمه رستم زاده رنانی دانشجو فیزیک ۱ – 
۳
۱ صنعتی شریف دکتر عبدالله لنگری استاد راهنما فیزیک ۱ – 
۳
۲ صنعتی مالک اشتر حامد قنادان دانشجو فیزیک ۱ – 
۳
۲ صنعتی مالک اشتر دکتر حمید هراتی زاده استاد راهنما فیزیک ۱ – 
۳
۳ گیلان زینب جلوه دانشجو فیزیک ۱ – 
۳
۳ گیلان دکتر اسفندیار رجایی استاد راهنما فیزیک ۱ – 
۳
۴ صنعتی شریف پریسا خسروی کرمانی دانشجو فیزیک ۱ – 
۳
۴ صنعتی شریف دکتر علیرضا مشفق استاد راهنما فیزیک ۱ – 
۳
۵ شیراز زهیر کردرستمی دانشجو برق ۱ – 
۳
۵ شیراز دکتر محمدحسین شیخی استاد راهنما برق ۱ – 
۳
۶ صنعتی شریف سحر گنجوحقیقی دانشجو فیزیک ۱ – 
۳
۶ صنعتی شریف دکتر علیرضا مشفق استاد راهنما فیزیک ۱ – 
۳
۷ تربیت مدرس زهرا دهقانی دانشجو فیزیک ۱ – 
۳
۷ تربیت مدرس دکتر اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد استاد راهنما فیزیک ۱ – 
۳
۸ فردوسی مشهد حسین رضوانی نیکابادی دانشجو فیزیک ۱ – 
۳
۸ فردوسی مشهد دکتر ناصر شاه طهماسبی استاد راهنما فیزیک ۱ – 
۳
۹ تربیت مدرس حکیمه زارع بیدکی دانشجو مواد ۱ – 
۳
۹ تربیت مدرس دکتر وحید احمدی استاد راهنما الکترونیک ۱ – 
۳
۱۰ صنعتی شریف محمد عبدالاحد دانشجو فیزیک ۱ – 
۳
۱۰ صنعتی شریف دکتر علیرضا مشفق استاد راهنما فیزیک ۱ – 
۳
۱۱ صنعتی شاهرود روح الله امیری دلوئی دانشجو فیزیک ۲ – 
۳
۱۱ صنعتی شاهرود دکتر حمید هراتی زاده استاد راهنما فیزیک ۲ – 
۳
۱۲ ارومیه حامد صادقیان دانشجو مکانیک ۲ – 
۳
۱۲ ارومیه دکتر قادر رضازاده استاد راهنما مکانیک ۲ – 
۳
۱۳ تربیت مدرس سمانه خانلری دانشجو پلیمر ۲ – 
۳
۱۳ تربیت مدرس دکتر مهرداد کوکبی استاد راهنما پلیمر ۲ – 
۳
۱۴ صنعتی امیرکبیر روجا خانپور دانشجو پلیمر ۱ –
۳
۱۴ صنعتی امیرکبیر دکتر علی اصغر کتباب استاد راهنما پلیمر ۱ – ۳
۱۵ علم و صنعت مونس حکمی زاده دانشجو شیمی ۱ –  ۳
۱۵ علم و صنعت دکتر شهرآرا افشار استاد راهنما شیمی ۱ –  ۳
۱۶ پیام نور سعید حقدار روزبهانی دانشجو شیمی ۱ –
۳
۱۶ پیام نور دکتر حسن کرمی استاد راهنما شیمی ۱ –
۳
۱۷ علم و صنعت احسان الله عامره دانشجو شیمی ۱ –
۳
۱۷ علم و صنعت دکتر شهرآرا افشار استاد راهنما شیمی ۱ –
۳
۱۸ پژوهشگاه مواد و انرژی میثم زردکوهی دانشجو مواد ۱ –
۳
۱۸ پژوهشگاه مواد و انرژی دکتر اسماعیل صلاحی استاد راهنما مواد ۱ –
۳
۱۹ صنعتی امیرکبیر مهرداد شرج شریفی دانشجو پلیمر ۱ –
۳
۱۹ صنعتی امیرکبیر دکتر مرتضی ابراهیمی استاد راهنما پلیمر ۱ –
۳
۲۰ تربیت مدرس فائزه ثمنی دانشجو پلیمر ۱ –
۳
۲۰ تربیت مدرس دکتر مهرداد کوکبی استاد راهنما پلیمر ۱ –
۳
۲۱ علم و صنعت نورعلی محمدی کردکندی دانشجو شیمی ۱ –
۳
۲۱ علم و صنعت دکتر منصور انبیا استاد راهنما شیمی ۱ –
۳
۲۲ آزاد شهرضا عباس نوروزی دانشجو شیمی ۱ –
۳
۲۲ آزاد شهرضا دکتر حمیدرضا پوراعتدال استاد راهنما شیمی ۱ –
۳
۲۳ تربیت مدرس نبی اله غلامی دانشجو ریاضی ۱ –
۳
۲۳ تربیت مدرس دکتر علی ایرانمنش استاد راهنما ریاضی ۱ –
۳
۲۴ صنعتی شریف بهمن سیفی دانشجو شیمی ۱ –
۳
۲۴ صنعتی شریف دکتر مرتضی بقالها استاد راهنما شیمی ۱ –
۳
۲۵ تبریز میرسعید سیددراجی دانشجو شیمی ۱ –
۳
۲۵ تبریز دکتر نظام الدین دانشور استاد اهنما شیمی ۱ –
۳
۲۶ آزاد تهران شمال لیلا فکری اول دانشجو فیزیک ۱ –
۳
۲۶ آزاد تهران شمال دکتر محمدعلی وساقی استاد راهنما فیزیک ۱ –
۳
۲۷ آزاد تهران شمال عاطفه جعفری دانشجو فیزیک ۱ –
۳
۲۷ آزاد تهران شمال دکتر محمدعلی وساقی استاد راهنما فیزیک ۱ –
۳
۲۸ صنعتی اصفهان زهره میراحمدی زارع دانشجو شیمی ۱ –
۳
۲۸ صنعتی اصفهان دکتر بهزاد رضایی استاد راهنما شیمی ۱ –
۳
۲۹ علم و صنعت سیدعباس رحیمی دانشجو شیمی ۲ –
۳
۲۹ علم و صنعت دکتر سیدمحمدرضا میلانی حسینی استاد راهنما شیمی ۲ –
۳
۳۰ تربیت مدرس نازنین جهانی دانشجو هوا فضا ۲ –
۳
۳۰ تربیت مدرس دکتر کیومرث مظاهری استاد راهنما هوا فضا ۲ –
۳
۳۱ آزاد واحد علوم و تحقیقات فهیمه فریدشایگان دانشجو فیزیک ۱و۲ – ۳
۳۱ آزاد واحد علوم و تحقیقات دکتر هادی سوالونی استاد راهنما فیزیک ۱و۲ – ۳
۳۲ کاشان علیرضا رنجبرطره دانشجو مکانیک ۲ –
۳
۳۲ کاشان دکتر علی قربانپور استاد راهنما مکانیک ۲ – ۳
۳۳ تربیت معلم آذربایجان سیدمهدی مظلوم زاده دانشجو فیزیک ۱و۲ –
۳
۳۳ تربیت معلم آذربایجان دکتر علیرضا راستکارابراهیم زاده استاد راهنما فیزیک ۱و۲ –
۳
۳۴ علم و صنعت زهرا عرب ساغری دانشجو شیمی ۱و۲ –
۳
۳۴ علم و صنعت دکتر محمدرضا میلانی حسینی استاد راهنما شیمی ۱و۲ –
۳
۳۵ اصفهان محسن خسروی بابادی دانشجو شیمی ۲ –
۳
۳۵ اصفهان دکتر رضا کریمی شرودانی استاد راهنما شیمی ۲ –
۳
۳۶ خواجه نصیرالدین طوسی حسین یادگاری دانشجو شیمی ۲ –
۳
۳۶ خواجه نصیرالدین طوسی دکتر علی جباری استاد راهنما شیمی ۲ –
۳
۳۷ تربیت مدرس علیرضا قدیمی ماهانی دانشجو فیزیک ۲ –
۳
۳۷ تربیت مدرس دکتر رسول ملک فر استاد راهنما فیزیک ۲ –
۳
۳۸ صنعتی اصفهان فاطمه حیدری نبی دانشجو شیمی ۲ –
۳
۳۸ صنعتی اصفهان دکتر عزت کشاورزی استاد راهنما شیمی ۲ –
۳
۳۹ تربیت مدرس منیره قوامی دانشجو شیمی ۱و۲ –
۳
۳۹ تربیت مدرس دکتر محمدزمان کسائی استاد راهنما شیمی ۱و۲ –
۳
۴۰ اراک کامبیز هدایتی دانشجو فیزیک ۱ –
۳
۴۰ اراک دکتر غلامرضا نبیونی استاد راهنما فیزیک ۱ –
۳
۴۱ علوم پایه دامغان احمد احمدی فولادی دانشجو فیزیک ۱ –
۳
۴۱ علوم پایه دامغان دکتر سیداحمد کتابی استاد راهنما فیزیک ۱ –
۳
۴۲ تربیت مدرس محدثه مجدی یزدی دانشجو شیمی ۱ –
۳
۴۲ تربیت مدرس دکتر محمدزمان کسائی استاد راهنما شیمی ۱ –
۳
۴۳ تربیت مدرس آمنه چشمه کانی دانشجو شیمی ۱ –
۳
۴۳ تربیت مدرس دکتر محمدزمان کسائی استاد راهنما شیمی ۱ –
۳
۴۴ تربیت معلم سارا وثوق یزدانی دانشجو فیزیک ۱ –
۳
۴۴ تربیت معلم دکتر محمود بهار استاد راهنما فیزیک ۱ –
۳
۴۵ تهران حسینعلی رفیعی پور دانشجو فیزیک ۱ –
۳
۴۵ تهران دکتر  هدایت­ا.. قورچیان استاد راهنما فیزیک ۱ –
۳
۴۶ تهران محمدحسین خلیفه دانشجو ریاضی ۱ –
۳
۴۶ تهران دکتر حسن یوسفی آذری استاد راهنما ریاضی ۱ –
۳
۴۷ کاشان مهسا میرزرگر دانشجو ریاضی ۱ –
۳
۴۷ کاشان دکتر علیرضا اشرفی استاد راهنما ریاضی ۱ –
۳
۴۸ کاشان فرزانه غلامی نژاد دانشجو ریاضی ۱ – ۳
۴۸ کاشان دکتر علیرضا اشرفی استاد راهنما ریاضی ۱ –
۳
۴۹ تهران هادی معبودی دانشجو ریاضی ۲ –
۳
۴۹ تهران دکتر احمد شفیعی ده آباد استاد راهنما ریاضی ۲ –
۳

مقالات ISI
ردیف دانشگاه نام و نام
خانوادگی
عنوان مقاله
۱ خواجه نصیرالدین طوسی فرشید رئیسی Simulation results
for nanoscale Field effect diode
۲ صنعتی شریف عباس آذریان An optical study of
cobalt nanowires dispersed in liquid …
۳ تهران شهریار جعفری نژاد Thermal stability,
mechanical properties and resistance of …
۴ کاشان احمد اکبری Application of
nanofiltration hollow fibre membrances, developed by…
۵ کاشان علیرضا رنجبرطره Double-walled
Carbon Nanotube with…
۶ تربیت مدرس علی ایرانمنش Detour index of TUC4C8(S)
nanotube
۷ صنعتی شریف علیرضا مشفق RF reactive co-sputterd
Au-Ag alloy …
۸ صنعتی شریف علیرضا مشفق Effect of Ni, Pd
and Ni-Pd nano-islands on morphology and…
۹ تهران حسن یوسفی آذری نژاد Computing PI Index
of HAC5C6C7 Nanotubes …
۱۰ تهران حسن یوسفی آذری نژاد Computing
Topological Indices of some Types of …
۱۱ تهران حسن یوسفی آذری نژاد PI Index of V-Phenylenic
Nanotubes and  …
۱۲ تهران حسن یوسفی آذری نژاد Computing PI and
Szeged Indices of Multiple Phenylenes and …
۱۳ کاشان احمد غلامی Calculating the
Symmetry of C24 Fullerene

شرکت در کنگره خارج از کشور
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته عنوان مقاله
۱ امید اخوان پوستر فیزیک Crystallinity of
CiSi2 nanolayer grown by …
۲ اصغر عسگری پوستر فیزیک III-Nitride-Based
ultra-high bit-rate optoelectronic …
۳ غلامرضا وکیلی نژاد ۲ مورد پوستر شیمی ۱- calculation of
the heat capacities of solid phase buckmi …۲- A van der Waals
Type Equation of State for …

طرح  و تدریس دروس اختیاری فناوری نانو
ردیف دانشگاه نام و نام خانوادگی عنوان درس
۱ صنعتی اصفهان ابراهیم شیرانی جریان­های میکرو و نانو
۲ مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان مالک زارعیان وضوعات ویژه در فیزیک مزوسکوپی (۳ واحد) و
نانوالکترونیک(اسپینترونیک) (۳ واحد)