استفاده ناکافی از فناوری‌نانو در ساختمان سازی

بر اساس گزارشی در دانمارک این کشور از تمام پتانسیل‌های فناوری‌نانو در بخش ساختمان استفاده نمی‌کند.

بر اساس گزارشی که نتیجه پروژه NanoByg در دانمارک است،
استفاده از فناوری‌نانو در صنعت ساختمان‌سازی باید بهبود یابد.

این گزارش بیان می‌کند که دانمارک از تمام پتانسیل‌های فناوری‌نانو در بخش
ساختمان استفاده نمی‌کند. برخی از دلایل این امر عبارتند از:

همکاری کم محققان و صنعت ساختمان‌سازی
تعداد کم نقش‌آفرینان فناوری‌نانو که در صنعت ساختمان فعال هستند.

فناوری‌نانو کاربردهایی مانند: پنجره‌های خودتمییز شوند، میزهای آشپزخانه
آنتی‌باکتریال، پنجره‌هایی که به طور خودکار میزان نور را کنترل می‌کنند
و… در ساختمان دارد.

NanoByg پروژه‌ای است که توسط شرکت خصوصی Realdania در افق زمانی نوامبر
۲۰۰۶ تا مارس ۲۰۰۷ اجرا شد. برخی از اهداف پروژه عبارتند از:

بررسی چشم‌انداز و پتانسیل‌های فناوری‌نانو در صنعت ساختمان‌سازی دانمارک
برقراری ارتباط بین جامعه علمی فناوری‌نانو و صنعت ساختمان‌سازی

تسهیل همکاری بین صنعت و دانشگاه.