سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فناوری‌نانو

سه منطقه ویژه یئوسو، اُسانگ و جومی به عنوان مناطق ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور کره جنوبی تعیین شدند.

دولت کره جنوبی اعلام کرد که سه منطقه ویژه برای احیای سرمایه‌گذاری مستقیم
خارجی (FDI) در این کشور تعیین کرده است.

شرکت‌های خارجی‌ای که در مناطق یئوسو، اُسانگ و جومی سرمایه‌گذاری کنند به
مدت ۵ تا ۷ سال از اجاره دادن و مالیات معاف خواهند بود. علاوه بر این‌ها
دولت‌های محلی نیز مزایای مالیاتی بیشتری به شرکت‌های سرمایه‌گذار ارائه
خواهند کرد.

منطقه اُسانگ که در ۱۳۰ کیلومتری جنوب سئول قرار دارد به عنوان قطب سرمایه‌گذاری
مستقیم خارجی شناخته شده زیرا این منطقه قراردادهایی با چهار شرکت آمریکایی
و کانادایی امضا کرده است که بر اساس آنها این شرکت‌ها حدود ۱۹۰ میلیون
دلار در زیست‌فناوری، فناوری‌نانو، مواد زیست‌سازگار و داروسازی سرمایه‌گذاری
خواهند کرد.

جومی یک شهر صنعتی در ۲۶۰ کیلومتری جنوب سئول است که تا کنون ۸ قرارداد با
شرکت‌های الکترونیک ژاپنی، آمریکایی و فرانسوی به ارزش هر کدام ۱۰ تا ۵۰
میلیون دلار امضا کرده است.