سرمایه‌گذاری ۱۸ میلیون یورویی هلند در فناوری‌نانو

دولت هلند شش میلیون یورو در برنامه Nano4vitality سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی هلند اعلام کرد این وزارتخانه سه میلیون یورو در برنامه
«Nano4vitality » سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

در این برنامه دانشگاه‌هایTwente, Wageningen, Nijmegenو تعدادی از شرکت‌های
هلندی به دنبال توسعه کاربردهای سلامت و غذای فناوری‌نانو هستند. ایالات
گِلدِرلند و اُوِریج‌سِل نیز سه میلیون یورو به این برنامه اختصاص خواهند
داد.

برخی از اهداف این برنامه عبارتند از:

بهبود انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت
ارتقای نقش شرکت‌های کوچک و متوسط.

دولت هلند در چارچوب برنامه‌ای دیگر حدود۱۲ میلیون یورو در تحقیق و توسعه
نانوالکترونیک در سال ۲۰۰۷ سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

بر اساس این برنامه ۵۰۰هزار یورو به پروژه‌های پایلوت شرکت‌های کوچک و
متوسط، شش میلیون و ۱۵۰ هزار یورو برای پروژه‌های تحقیق و توسعه و پنج
میلیون و ۴۰۰ هزار یورو برای برنامه‌های همکاری در اروپا اختصاص خواهد یافت.