گزارش جدیدی از مقررات فناوری نانو

گزارش جدیدی با عنوان – نانو به کجا می رود؟ مقررات پایان دوران فناوری نانو – از پروژه ای در مورد پدیدار شدن فناوری نانو توسّط لیندا ک. بریجین و جان پندرگراس دو نفر متخصصین رسمی مؤسسه قانون محیط زیست به چاپ رسیده است.

همه مواد و محصولات در نهایت روزی از بین
خواهند رفت و هر ‌آن‌چه با فناوری نانو به دست آمده نیز از این قاعده
مستثنی نخواهد بود. این بدان معنی است که نانو مواد ساخته شده سرانجام از
بین خواهند رفت و به زباله دانها و یا کوره های زباله سوزی و در نهایت به
هوا ، خاک یا آب راه پیداخواهند کرد.

بنابراین، نحوه از بین بردن اشکال گوناگون نانو مواد و چگونگی عملکرد
سیستمهای تنظیمی در مراحل مختلف چرخه زندگی این مواد مهم به نظر می رسد.

گزارش جدیدی با عنوان ” نانو به کجا می رود؟ مقررات پایان دوران فناوری
نانو” از پروژه ای در مورد پدیدار شدن فناوری نانو توسّط لیندا ک. بریجین و
جان پندرگراس دو نفر متخصصین رسمی مؤسسه قانون محیط زیست به چاپ رسیده است.

این گزارش تا کنون بیشترین تحلیل های جامع از قوانین کلیدی دو آژانس حافظ
محیط زیست را ارائه کرده است که نحوه مدیریت پایان دوران فناوری نانو را
مشخّص می کند.

این‌ مباحث شامل؛ قوانین نگهداری و بازیافت منابع ، واکنش های زیست محیطی
وسیع، قوانین جبران خسارات و انجام تعهدات، می باشد که به عنوان اساسنامه
ابر سرمایه گذاری شناخته شده است.

این گزارش بموقع داده شد. در حال حاضر بیش از ۵۰۰ شرکت مصرف کننده محصولات
نانویی در بازار شناسایی شده است که همگی دیر یا زود از بین خواهند رفت.

فهرست موجودی این محصولات می تواند که در سایه پروژه پیدایش فناوری نانو به
صورت آن لاین شده و مورد حمایت قرار گیرند. این فهرست شامل محصولات نانویی
فروخته شده نخواهد بود به جز آنهایی که مورد شناسایی قرار گرفته و یا صدها
ماده اولیه نانویی و عناصر واسطه و تجهیزات صنعتی مورد استفاده در
کارخانجات امروزی.

پروژه پیدایش فناوری نانو قصد دارد به منظور انتشار موارد مطرح شده در این
گزارش سمینار آن لاینی را در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۰۷ با مساعدت لزلی کارودرز
رئیس مؤسسه قوانین محیط زیست و دیوید رجسکی مدیر پروژه پیدایش فناوری نانو
برگزار نماید.

بحث بر روی مقررات پایان دوران فناوری نانو متمرکز خواهد بود و گزارش در
روز برگزاری سمینار در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.