حمایت‌های تشویقی فناوری نانو در مرداد ماه ۱۳۸۶ (بخش اول)

در مردادماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۷۱ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد ۳۶ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۸ مورد پایان‌نامه دکتری، ۱۸ مورد مقاله ISI ، ۶ مورد شرکت در کنگره و ۳ مورد چاپ کتب فناوری نانو بوده‌اند. نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

در مردادماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۷۱ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد ۳۶ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۸ مورد پایان‌نامه دکتری، ۱۸ مورد مقاله ISI ، ۶ مورد شرکت در کنگره و ۳ مورد چاپ کتب فناوری نانو بوده‌اند. نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.
افراد برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر بانک ملی) به آدرس اینترنتی hrdc@irannano.org می باشند.
پایان‌نامه کارشناسی ارشد
ردیف دانشگاه دانشجو استاد راهنما مرحله سطح
۱٫ آزاد اسلامی واحد ساوه ساسان مرادده دکتررضا غلامی پور ۳- ۱
۲٫ آزاد تهران جنوب فرید غفاری مقدم دکترعباس اکبرپور ۳- ۲
۳٫ آزاد واحد علوم و تحقیقات اهواز دانیال حنیفه طوبستانی دکترمحمود قرآن نویس ۳- ۱
۴٫ آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران مسعود ابراهیمی دکتروحید احمدی ۳- ۱
۵٫ آرزو مقائیان دکترزیارتعلی نعمتی ۳- ۱
۶٫ مصطفی جعفری نژاد دکتراعظم ایرجی زاد ۳- ۱
۷٫ اراک علی گودرزی دکترمصطفی کشاورز مروجی ۳- ۱
۸٫ اصفهان یاسر زارع دکترمرتضی مظفری ۳- ۱
۹٫ اعظم پرنده خوزانی دکترجمشید عمیقیان ۳- ۱
۱۰٫ امام حسین(ع) بهاره نادری زاده دکتر ابوالقاسم مقیمی ۳- ۱
۱۱٫ پژوهشگاه مواد و انرژی شهاب الدین انصاری امین دکتر محمد پازوکی ۳- ۱
۱۲٫ نادی شجاعی دکتر علیرضا آقایی ۳- ۱
۱۳٫ حسن شاه میرزایی دکتر رحیم یزدانی راد ۳- ۱
۱۴٫ تربیت مدرس اشکان دانش مسلک دکتر علیرضا صبور روح اقدم ۳- ۱
۱۵٫ سیدعلی حسن زاده تبریزی دکتر احسان طاهری نساج ۳- ۱و۲
۱۶٫ سعید بهروز قائمی دکتر امیر عبداله زاده ۳- ۲
۱۷٫ مهشید شیخی دکتر رسول صراف ماموری ۳- ۲
۱۸٫ سعید خادم صدر دکتر محمدرضا ابوالحسنی ۳- ۱
۱۹٫ تهران بهادر فرشچیان دکتر احمدعلی آماده ۳- ۲
۲۰٫ خواجه نصیرالدین طوسی سمانه علی بیگی دکتر علی شکوه فر ۳- ۱
۲۱٫ علی باقری ادریس فیض آبادی ۳- ۱
۲۲٫ شیده احمدی دکتر ادریس فیض آبادی ۳- ۱
۲۳٫ صنعتی اصفهان میثم جلالی دکتر محمدحسین عنایتی ۳- ۱
۲۴٫ سیده زهرا انوری دکتر محمدحسین عنایتی ۳- ۲
۲۵٫ مریم باباشاهی دکتر محمدحسین عنایتی ۳- ۲
۲۶٫ صنعتی امیرکبیر سیامک اقتصادی دکتر نادر پروین ۳- ۲
۲۷٫ صنعتی شریف علی ضرابی دکتر منوچهر وثوقی ۳- ۱
۲۸٫ حمید عبدلی دکتر کاظم پورآذرنگ ۳- ۱
۲۹٫ یاسمن دقیقی دکتر مسعود دربندی ۳- ۱
۳۰٫ علم و صنعت فرزاد فروتن دکتر جعفر جوادپور ۳- ۱
۳۱٫ امیر ضیایی دکتر علی بیت الهی ۳- ۱
۳۲٫ شهرام اکرمی زاده دکتر فرامرز جوانرودی ۳- ۱
۳۳٫ محمد پورعلی دکتر علیرضا میرحبیبی ۳- ۲
۳۴٫ کاشان داود کاوه دکتر بهرام خوشنویسان ۳- ۱
۳۵٫ کردستان امیر نجفی دکتر رئوف قوامی ۳- ۱
۳۶٫ گیلان مجید نعیم یاوری دکتر اسفندیار رجایی ۳- ۱
پایان‌نامه دکتری
ردیف دانشگاه دانشجو استاد راهنما مرحله-سطح
۱٫ تبریز سعید جعفری راد دکتر حسن نمازی ۱ – ۳
۲٫ تربیت مدرس علی میردریکوندی دکتر وحید احمدی ۱ – ۳
۳٫ محمد رزاقی دکتر وحید احمدی ۱ – ۳
۴٫ تهران رضا فریدی مجیدی دکتر ناصر شریفی سنجابی ۲ – ۳
۵٫ صنعتی اصفهان علی کاظم پور دکتر هادی اکبرزاده ۱ – ۳
۶٫ صنعتی امیرکبیر مهدیه رضایی دکتر وحید حدادی اصل ۱ – ۳
۷٫ صنعتی شریف بابک اکبری دکتر رضا باقری ۲ – ۳
۸٫ جعفر قنبری دکتر رضا نقدآبادی ۱ – ۳
مقالات ISI
ردیف دانشگاه نام و نام خانوادگی عنوان مقاله
۱٫ پژوهشگاه مواد و انرژی علی افتخاری A Practical Approach for sensing Surface
۲٫ تربیت مدرس محمود علی اف خضرایی Pulsed Nanocrystalline plasma Electrolytic Carburising
۳٫ تهران سپیده خویی Effect of hydrophobic drug
۴٫ معصومه فروتن Thermal degradation kinetics of poly (imide-silica)
۵٫ علی افضلی کوشا Clock Delayed Domino Logic With Efficient
۶٫ علی افضلی کوشا Low power high performance level converter for dual
۷٫ پیمان طاهری Corrosion properties of plasma electrolytic coated samples
۸٫ خواجه نصیرالدین طوسی احمد اسماعیل زاده کندجانی  Sonochemical synthesis of  ZnO nanoparticles:
۹٫ شهید بهشتی بابک شکری Modeling the formation of strong couples in high
۱۰٫ شیراز احمد محمدی Dispersive Contour-path finite-difference time-domain
۱۱٫ صنعتی اصفهان مهنوش شعرباف Nano-grained copper strip produced by accumulative
۱۲٫ صنعتی شریف اعظم ایرجی زاد The effect of the Cr and Mo on the surface
۱۳٫ اعظم ایرجی زاد Structure and composition of the segregated Cu in
۱۴٫ علی محمد نسیمی Making thermodynamic functions of
۱۵٫ علم و صنعت سیدجمال الدین پیغمبردوست Preparation and characterization of Nylon-6/Ppy/MMT
۱۶٫ بابک علی نژاد Synthesis and characterization of nanocrystalline
۱۷٫ علی بیت الهی  Effect of heat treatment on the structure and magnetic
۱۸٫ رضا غلامی پور Cu effects on coercivity and microstructural features in
شرکت در کنگره
ردیف نام و نام خانوادگی نوع ارائه عنوان مقاله
۱٫ حمید هراتی زاده شفاهی (۱و۲) Optical Studies of Wide Band Gap III-Nitride
۲٫ سیدفرشید کاشانی بزرگ یک شفاهی و یک پوستر (۱و ۲) ۱-Powder Based on Nanocrystalline NiTi
۲- Fabrication of Nano-Composite Surface
۳٫ عبدالحسین فریدون پوستر (۱و۲) Geometry Effect on Carbon Nanotube
۴٫ عبدالرضا سیم چی شفاهی  (۱ و ۲) An investigation on the hot deformation of
۵٫ علیرضا ذوالفقاری حصاری پوستر Nanostructured iron oxide for aqueous
۶٫ لاله ملک نیا شفاهی (۱و۲) Preparation and Properties of poly
چاپ کتاب
ردیف دانشگاه نام و نام خانوادگی عنوان کتاب
۱ مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی محبوبه مهدیخانی فناوری نانو در علوم پزشکی و مهندسی
۲ مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی محمدعلی عقابیان نانوساختارها و کاربرد آنها در زیست پزشکی
۳ تهران ابوالقاسم عطایی آلیاژسازی و فعال سازی مکانیکی فناوری تهیه نانومواد