برنامه پیشگامی نانوالکترونیک در کمیسیون اروپا

پیشگامی مشترک فناوری (JTI) با بودجه سه میلیارد یورو، بستر مناسبی را برای توسعه محصولات و خدمات جدید در حوزه‌های الکترونیک مصرفی، صنعت اتومبیل، سلامت و مدیریت محیط زیست فراهم می‌کند.

پیشگامی مشترک فناوری (JTI) با بودجه سه میلیارد یورو، بستر مناسبی را برای
توسعه محصولات و خدمات جدید در حوزه‌های الکترونیک مصرفی، صنعت اتومبیل،
سلامت و مدیریت محیط زیست فراهم می‌کند.
بودجه برنامه JTI سه میلیارد یورو است که انتظار می‌رود ۶۰ درصد آن
را بخش صنعت کشورهای عضو کمیسیون اروپا و کشورهای فعال در این پروژه تأمین
کنند.
محققان حوزه الکترونیک با چالش بهره‌برداری از این فرصت‌های جدید برای
تولید ادوات ارزان‌تر، سریع‌تر و کوچک‌تر مواجه هستند. تراشه‌های نیمه‌هادی،
موتور تحول در فناوری اطلاعات و ارتباطات است. اندازه این تراشه‌ها به‌طور
مداوم کوچک می‌شود، اما قدرت و عملکرد آنها ارتقا می‌یابد. انتظار می‌رود
که نانوالکترونیک در بسیاری از حوزه‌های زندگی ما تأثیر داشته باشد.
برای پیشگامی اتحادیه اروپا در این زمینه نوظهور لازم است محققان، کسب‌و‌کارها،
شرکت‌های کوچک و متوسط و دیگر ذینفعان با یکدیگر همکاری کنند تا با جهت‌دهی
منابع به‌ اهداف مورد نظر دست یابند.
هدفJTI فراهم کردن زمینه همکاری‌گسترده بخش خصوصی و دولتی، ایجاد مشوق‌هایی
در زمینه کسب و کارها، به منظور سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌نانو
است.
پیشگامی مشترک فناوری، حفظ رهبری اروپا در این زمینه و رشد آن را تضمین
خواهد کرد.