حمایت های تشویقی فناوری نانو در مرداد ماه ۱۳۸۶ (بخش دوم)

در مردادماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۰۵ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد ۴۶ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۱۰ مورد پایان‌نامه دکتری، ۳۶ مورد مقاله ISI،‏ ۹ مورد شرکت در کنگره، ۱ مورد طرح درس، ۲ مورد مقاله علمی-پژوهشی و ۱ مورد چاپ کتاب فناوری نانو بوده اند. نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

در مردادماه ۱۳۸۶

در مردادماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۰۵ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد ۴۶ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۱۰ مورد پایان‌نامه دکتری، ۳۶ مورد مقاله ISI،‏ ۹ مورد شرکت در کنگره، ۱ مورد طرح درس، ۲ مورد مقاله علمی-پژوهشی و ۱ مورد چاپ کتاب فناوری نانو بوده اند. نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد. افراد برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر بانک ملی) به آدرس اینترنتی hrdc@irannano.org می باشند.

پایان نامه کارشناسی ارشد
ردیف دانشگاه دانشجو استاد راهنما رشته مرحله-سطح
۱٫ اصفهان مریم طاهری دکتر جمشید عمیقیان فیزیک ۳ – ۲
۲٫ اصفهان سعیده باغبانی دکتر حمیدرضا فلاح فیزیک ۳ –۲,۱
۳٫ اصفهان علی آفتابی هرسینی دکتر مرتضی مظفری فیزیک ۳ – ۱
۴٫ اصفهان مریم شهبازی دکتر محمدعلی شاهزمانیان فیزیک ۳ – ۱
۵٫ اصفهان گلناز عضدی اول دکتر محمدعلی شاهزمانیان فیزیک ۳ – ۱
۶٫ الزهرا(س) آزاده ملک نژاد دکتر محمدرضا اجتهادی فیزیک ۳ – ۲,۱
۷٫ امام خمینی بهاره فخرایی دکتر محمدرضا خانلری فیزیک ۳ – ۲
۸٫ آزاد واحد تهران شمال انسیه محمودی دکتر علیرضا صفارزاده فیزیک ۳ – ۲,۱
۹٫ آزاد واحد تهران مرکزی آرمان بصیری توچائی دکتر علیرضا کاشانی نیا برق ۳ – ۱
۱۰٫ پیام نور مرکز تهران فرناز یادگاری علیرضا صفارزاده فیزیک ۳ – ۱
۱۱٫ پیام نور مرکز تهران سمیه علومی مجومرد دکتر علیرضا صفارزاده فیزیک ۳ – ۱
۱۲٫ پیام نور مشهد محمد قاسمی ایگده لو دکتر کاظم جمشیدی قلعه فیزیک ۳ – ۱
۱۳٫ تربیت مدرس لیلا میرزایی نیگجه دکتر رسول ملک فر فیزیک ۳ – ۲
۱۴٫ تربیت مدرس زهره شادرخ دکتر احمد یزدانی فیزیک ۳ – ۱
۱۵٫ تربیت مدرس فاطمه کرمی دکتر احمد یزدانی فیزیک ۳ – ۱
۱۶٫ تربیت مدرس محمدعلی غرآبادیان دکتر محمدکاظم مروج فرشی مواد ۳ – ۱
۱۷٫ تهران امیر سماک دکتر شمس الدین مهاجرزاده الکترونیک ۳ – ۱
۱۸٫ تهران محمدعظیم کرمی دکتر علی افضلی کوشا برق ۳ – ۱
۱۹٫ تهران فاضل یاوری دکتر محمد محجوب جهرمی مکانیک ۳ – ۱
۲۰٫ تهران بحیرا مرتضوی دکتر اکبر آفاقی خطیبی مکانیک ۳ – ۱
۲۱٫ تهران امیر جبارنیا دکتر سعید حشمتی منش مواد ۳ – ۲
۲۲٫ تهران یونس رادی دکتر رضا محمودی مواد ۳ – ۱
۲۳٫ خواجه نصیرالدین طوسی مریم رستگاری دکتر سیدامیرالدین صدرنژاد عمران ۳ – ۱
۲۴٫ خواجه نصیرالدین طوسی لیلا بهلولی اسکویی دکتر محمود جعفری فیزیک ۳ – ۱
۲۵٫ خواجه نصیرالدین طوسی محمدرضا سعیدی دکتر مجید واعظ زاده فیزیک ۳ – ۱
۲۶٫ خواجه نصیرالدین طوسی جواد صامی دکتر علی شکوه فر مواد ۳ – ۱
۲۷٫ سمنان زهره صداقت دکتر گوهر رستگارزاده فیزیک ۳ – ۲
۲۸٫ سمنان حمیدرضا امامیان دکتر عباس هنربخش رئوف مواد ۳ – ۱
۲۹٫ شیراز مهدی پاک خصال دکتر رحیم غیور برق ۳ – ۱
۳۰٫ صنعتی امیرکبیر شهرزاد سیدمحمدشاهی دکتر محمد ادریسی شیمی ۳ – ۱
۳۱٫ صنعتی امیرکبیر سیدعلی پورسمر دکتر فریبا اورنگ م.پزشکی ۳ – ۱
۳۲٫ صنعتی شاهرود حجت بهمدی دکتر حمید هراتی زاده فیزیک ۳ – ۱
۳۳٫ صنعتی مالک اشتر امین بابازاده دکتر مسعود کاوش تهرانی فیزیک ۳ – ۱
۳۴٫ علم و صنعت فاطمه هاشم زاده دکتر محمدمهدی کاشانی شیمی ۳ – ۱
۳۵٫ علم و صنعت امین احمدی دکتر افشین نمیرانیان فیزیک ۳ – ۲
۳۶٫ علم و صنعت سمیه مالمیر دکتر حسین فرمان فیزیک ۳ – ۱
۳۷٫ علم و صنعت مرضیه کرد دکتر واهاک مارقوسیان مواد ۳ – ۱
۳۸٫ کردستان لیلا میران زاده دکتر عبدالله سلیمی شیمی ۳ – ۲,۱
۳۹٫ کردستان محدثه ایزدی دکتر عبدالله سلیمی شیمی ۳ – ۲,۱
۴۰٫ کردستان انسیه شریفی دکتر عبدالله سلیمی شیمی ۳ – ۲,۱
۴۱٫ کردستان اکبر محمدیان دکتر عبدالله سلیمی شیمی ۳ – ۱
۴۲٫ لرستان بندر آستین چپ دکتر رضا سپه وند فیزیک ۳ – ۱
۴۳٫ لرستان هدی حکمت آرا دکتر علی بهاری فیزیک ۳ – ۱
۴۴٫ مازندران مصطفی رحیم نژادنجار کلایی دکتر محسن جهانشاهی شیمی ۳ – ۱
۴۵٫ مازندران بهمن طهماسبی بهمن بیگلو دکتر سعید یگانگی شیمی ۳ – ۱
۴۶٫ مازندران سمیرا محمدی دکتر علی اصغر حسینی فیزیک ۳ – ۱
پایان نامه دکتری
ردیف دانشگاه دانشجو استاد راهنما رشته مرحله-سطح
 1.  
اصفهان حسن پهلوانی دکتر فردین خیراندیش فیزیک ۱ – ۳
 1.  
اصفهان محمد اعتصامی دکتر محمدعلی شاهزمانیان فیزیک ۱ – ۳
 1.  
اصفهان امیر حمیدعلیزاده دکتر رسول رکنی زاده فیزیک ۱ – ۳
 1.  
اصفهان جمال داودی دکتر محمدتقی فلاحی فیزیک ۲ – ۳
 1.  
شیراز بهروز واثقی دکتر محمدمهدی گلشن فیزیک ۲,۱ – ۳
 1.  
شیراز قاسم رضایی دکتر محمود براتی خواجوئی فیزیک ۱ – ۳
 1.  
صنعتی شریف فرزانه شایگان فر دکتر محمدرضا رحیمی تبار فیزیک ۱ – ۳
 1.  
علم و صنعت ایوب اسماعیل پور دکتر مهدی اسماعیل زاده فیزیک ۱ – ۳
 1.  
علوم پزشکی مشهد مریم هاشمی دکتر محمد رمضانی داروسازی ۱ – ۳
 1.  
مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان بابک عبداللهی پور دکتر مالک زارعیان فیزیک ۱ – ۳
مقالات ISI
ردیف دانشگاه نام و نام خانوادگی عنوان مقاله
 1.  
اصفهان محمدحسین حبیبی Preparation, characterization and photocatalytic …
 1.  
پژوهشکده نانو مرکز تحقیقات فیزیک نظری مهدی نیک عمل Ground-state properties of a confined simple atom by …
 1.  
تبریز علی صابری Chemical synthesis of nanocrystalline magnesium …
 1.  
تربیت مدرس شهرام قاسمی میر Sonochemical-assisted synthesis of nano-structured …
 1.  
تربیت مدرس علی ایرانمنش Szeged Index of HAC …
 1.  
تربیت مدرس علی ایرانمنش PI Index of HAC…
 1.  
تهران بهزاد منوچهریان PI Polynomial of some benzenoid graphs
 1.  
تهران حسن یوسفی آذری نژاد padmakar-Ivan index of Multi-Walled Carbon …
 1.  
تهران حسن یوسفی آذری نژاد PI index of product Graphs
 1.  
تهران احمدرضا شاهوردی Synthesis and effect of silver nanoparticles on the …
 1.  
تهران عبدالمجید بایندری مقدم Fu