حمایت آلمان از پروژه‌های تحقیقاتی فناوری‌نانو در زمینه ساختمان ‌سازی

وزارت آموزش و تحقیقات فدرال آلمان از پروژه‌های تحقیقاتی مربوط به کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت ساختمان حمایت خواهد کرد.

بر اساس فراخوان وزارت آموزش و تحقیقات فدرال آلمان(BMBF)، این وزارتخانه
از پروژه‌های تحقیقاتی مربوط به کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت ساختما‌ن‌سازی
حمایت خواهد کرد.

هدف این برنامه حمایتی توسعه مواد، محصولات و فرایندهای ساختمانی جدید یا
کاملا بهبودیافته از طریق فناوری‌نانو است. این برنامه حمایتی بر حوزه‌های
زیر تمرکز دارد:

۱-افزایش دوام اجزا و عناصر ساختمانی
۲-کاهش مصرف انرژی
۳-افزایش امنیت و آسایش محیط داخلی ساختمان‌ها
۴-افزایش کارایی انرژی و دوام محصولات مبتنی بر بتن و
۵-افزایش دوام پوشش خیابان‌ها