ایمنی فناوری‌های نانو، بخشی از پروژه اروپا-آمریکا

حدود ۲۵/۳ میلیون دلار از بودجه سال ۲۰۰۷ اروپا به پروژه‌های آزمایشی در زمینه «روش‌های آن سوی اقیانوس اطلس برای حل چالش‌های جهانی» اختصاص می‌یابد. هدف از این پروژه آزمایشی حمایت از اقدامات نوآورانه میان سیاست‌گذاران اروپایی و آمریکایی است که نمی‌توانند در قالب همکاری‌های موجود حمایت شوند.

 حدود ۲۵/۳ میلیون دلار از بودجه سال ۲۰۰۷ اروپا به پروژه‌های آزمایشی
در زمینه «روش‌های آن سوی اقیانوس اطلس برای حل چالش‌های جهانی» اختصاص می‌یابد.
هدف از این پروژه آزمایشی حمایت از اقدامات نوآورانه میان سیاست‌گذاران
اروپایی و آمریکایی است که نمی‌توانند در قالب همکاری‌های موجود حمایت شوند.

فراخوان جدیدی برای پیشنهادات انجام شده است تا پروژه‌هایی که مستحق حمایت
مالی در چندین حوزه هستند، شناسایی شوند. یکی از این حوزه‌ها «ایمنی فناوری‌های
نانو» می‌باشد.

هدف از این برنامه استفاده از تجربه‌های حاصل از ششمین برنامه چارچوبی
تحقیقات اروپا و توسعه همکاری‌های نزدیک بین‌المللی با کشورهای توسعه‌یافته
اقتصادی جهت به اشتراک‌گذاشتن دانش و جمع‌آوری منافع حاصل می‌باشد.
این پروژه باید از موارد زیر تشکیل شود:

۱)تحلیل تطبیقی سیاست‌های فعلی آمریکا و اروپا
۲)کنفرانسی متشکل از انجمن‌های تحقیقاتی و سیاست‌گذاری از هر دو سوی
اقیانوس اطلس
۳)انتشار یافته‌ها و پیشنهادات پروژه‌ها به نحوی که به آسانی قابل دسترسی
باشند.

بخش دیگر این پروژه شامل یک کنفرانس انتهایی خواهد بود که در زمستان ۲۰۰۹
توسط کمیسیون اروپا برای تمام پروژه‌ها برگزار خواهد شد. نگاه این کنفرانس
جمع‌آوری پیشنهادات و انتشار آنها جهت ارائه در همایش اروپا-آمریکا در سال
۲۰۱۰ خواهد بود.

فعالیت‌های زیر قابل حمایت خواهند بود: ۱) سمینارها، کنفرانس‌ها و کارگاه‌ها؛
۲) انتشارات و ۳) جلسات جمع‌بندی، تورها و ملاقات‌هایی که میان تصمیم‌گیرندگانی
همچون قانون‌گذاران ایالتی و ملی، فعالان تجاری، سازمان‌های جامعه شهری،
نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و روزنامه‌نگاران برگزار می‌شود.