برنامه توسعه فناوری‌نانو در کشور آفریقایی نیجریه

دولت فدرال نیجریه برنامه توسعه فناوری‌نانو را در چارچوب برنامه چهارم توسعه ملی، تصویب کرده، و بخش‌های انرژی، سلامت و آب را حوزه‌های تمرکز خود در این زمینه دانسته‌است. این خبر را آدِووی، مدیر مؤسسه ملی زیرساخت‌‌های علم و مهندسی (NASENI) نیجریه، به خبرگزاری این کشور اعلام کرده‌است. بر اساس اظهارات وی از این فناوری در سه بخش‌ انرژی، سلامت و آب استفاده خواهد شد.

دولت فدرال نیجریه برنامه توسعه فناوری‌نانو
را در چارچوب برنامه چهارم توسعه ملی، تصویب کرده، و بخش‌های انرژی، سلامت
و آب را حوزه‌های تمرکز خود در این زمینه دانسته‌است. این خبر را آدِووی،
مدیر مؤسسه ملی زیرساخت‌‌های علم و مهندسی (NASENI) نیجریه، به خبرگزاری
این کشور اعلام کرده‌است. بر اساس اظهارات وی از این فناوری در سه بخش‌
انرژی، سلامت و آب استفاده خواهد شد.
به گفته آدِووی فناوری‌نانو یک فناوری‌
دگرگون‌ساز است و می‌تواند در بخش‌های مختلف مانند ساخت‌وساز، افزایش دوام،
ایمنی و پاکی محصولات، ارتباطات، پزشکی، حمل و نقل، کشاورزی و صنعت تحول
ایجاد کند.
کشور نیجریه با کمک این فناوری به دنبال درمان بیماری صرع، و استفاده از
کاربردهای آن در پزشکی است. هم‌اکنون این کشور با توسعه و استفاده از نقشه
راه، پتانسیل فناوری‌های نوظهور را بررسی و تلاش می‌کند که از این طریق،
فعالیت‌های توسعه فناوری اثربخش گردد.