نگاهی به سیاست گذاری فناوری نانو در کشور

در سال‌های اخیر تسریع توسعه فناوری برای رسیدن به رشد اقتصادی، به شکل فزاینده‌ای مورد توجه سیاست‌گذاران کشور قرار گرفته‌است. با توجه به جدید بودن مقوله سیاست‌گذاری فناوری در کشور و کم بودن تجربه سیاست‌گذاری در این زمینه، نیاز مبرمی به دانش و اطلاعات کاربردی در این زمینه‌ احساس می‌شود.
به همین منظور گروه مدیریت فناوری نانو دانشگاه علامه طباطبایی، مصاحبه‌ای درباره سیاست‌گذاری در فناوری نانو و نحوه اجرای آن با دکتر قاضی نوری، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا انجام داده است.

در سال‌های اخیر تسریع توسعه فناوری برای رسیدن به رشد اقتصادی، به شکل
فزاینده‌ای مورد توجه سیاست‌گذاران کشور قرار گرفته‌است.

با توجه به جدید بودن مقوله سیاست‌گذاری فناوری در کشور و کم بودن تجربه
سیاست‌گذاری در این زمینه، نیاز مبرمی به دانش و اطلاعات کاربردی در این
زمینه‌ احساس می‌شود.

به طور کلی سیاست فناوری، نحوه استفاده از منابع محدود برای تحقق اهداف
مطلوب را مشخص و به تعیین قدم‌های لازم برای رسیدن به اهداف کمک می‌کند.
باید توجه داشت که سیاست تنها یک بیانیه نیست، بلکه یک فرایند است؛ فرایند
دستیابی به تدابیر لازم برای تحقق اهداف، و یک سیاست در صورتی قوت لازم را
خواهد داشت بود که به شیوه‌ای مناسب به دست آمده باشد.

دکتر سید سپهر قاضی نوری، دارای مدرک دکتری مهندسی صنایع و عضو هیئت علمی
دانشگاه بوعلی سینا و رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه پیام نور، تاکنون در
چندین پایان‌نامه مدیریت فناوری نانو در مقطع کارشناسی ارشد، نقش استاد
راهنما یا استاد مشاور را بر عهده داشته‌اند و از جمله فعالیت‌های عمده
ایشان در زمینه فناوری نانو، می‌توان به همکاری در تدوین سند راهبرد آینده،
به‌عنوان یکی از اعضای گروه تدوین سند اشاره کرد.

به همین منظور مصاحبه‌ای درباره سیاست‌گذاری در فناوری نانو و نحوه اجرای
آن به‌وسیله گروه مدیریت فناوری نانو دانشگاه علامه طباطبایی، صورت گرفته‌است
که شرح آن را می‌توانید در سایت مدیریت فناوری نانو مشاهده نمایید.


http://nano-atu.ir/NewsPage.php?News_Id=28