آلمان: پیشگام اروپا در فناوری‌نانو

هم اکنون کشور آلمان از نظرمیزان سرمایه‌گذاری (با سرمایه‌گذاری سالانه ۳۳۰-۳۰۰ میلیون یورویی)، تعداد شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی، در سطح اروپا، در حوزه فناوری‌نانو پیشگام است.

دولت آلمان از دهه ۱۹۸۰ از تحقیق و توسعه فناوری‌نانو حمایت می‌کند. هم اکنون این
کشور از نظرمیزان سرمایه‌گذاری (با سرمایه‌گذاری سالانه ۳۳۰-۳۰۰ میلیون یورویی)،
تعداد شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی، در سطح اروپا، در حوزه فناوری‌نانو پیشگام است.

در سال ۲۰۰۶ دولت فدرال آلمان مبلغ ۳۳۰ میلیون یورو در تحقیق و توسعه فناوری‌نانو
سرمایه‌گذاری نمود.

تامین منابع مالی فناوری‌نانو در آلمان عمدتا از طریق شبکه‌ای از موسسات تحقیقاتی
شامل فران‌هوفر، ماکس پلانک، لِیبنیز و دانشگاه‌ها تامین می‌شود. این موسسات از
طریق تعامل اثربخش بین تحقیقات پایه و صنعت، به تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی کمک
می‌کنند.

سازمان‌هایی که منابع مالی تحقیق و توسعه فناوری‌نانو در کشور آلمان را تامین می‌کنند
عبارتند از: وزارت آموزش و تحقیقات(BMBF)، بنیاد تحقیقاتی DFG، موسسه فران‌هوفر،
سازمان ماکس پلانک، بنیاد ولکس واگن و دولت‌های محلی .