پیش‌بینی بازار صنعت نانولوله‌های کربنی

اخیرا موسسه ریپورت لینکر گزارشی درباره بازار نانولوله‌های کربنی منتشر کرده است که بازار جهانی نانولوله‌های کربنی را تجزیه و تحلیل می‌کند.

اخیرا موسسه ریپورت لینکر، گزارشی درباره بازار نانولوله‌های کربنی منتشر کرده است.
این گزارش بازار جهانی نانولوله‌های کربنی را تجزیه و تحلیل می‌کند.

بخش زیادی ازگزارش، بازار نانولوله‌های کربنی تک دیواره و چند دیواره را تجزیه و
تحلیل کرده است. بخش پایانی گزارش نیز، مراکز تحقیق و توسعه، آزمایشگاه‌ها، ادوات
نشر میدانی، الکترونیک، کامپوزیت‌ها، باطری‌ها و پیل‌های سوختی را بحث و بررسی کرده
است.

گزارش مذکور به طور جداگانه، وضعیت کشورهای ایالات متحده آمریکا، اروپا، کشورهای
حوزه اقیانوس آرام و دیگر کشورهای دنیا را بحث و بررسی کرده همچنین برای هر یک از
مناطق نیز پیش‌بینی‌های سالانه از دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ ارائه کرده ‌است.

در این گزارش، فعالیت‌های ۹۴ شرکت که شامل بسیاری از بازیگران کلیدی همانند

: Catalytic Materials, LLC
Hyperion Catalysis International, Inc
ILJIN Nanotech Co., Ltd., Nanocyl S.A
Nanoledge, Raymor Industries, Inc
Rosseter Holdings Ltd
Shenzhen Nanotech Port Co., Ltd
SouthWest NanoTechnologies, Inc
Sun Nanotech Co., Ltd., and Unidym.

هستند، تجزیه و تحلیل شده است.

داده‌های بازار و تحلیل‌های انجام شده، از تحقیقات اولیه و ثانویه جمع‌آوری شده‌اند.
اطلاعات شرکت‌ها نیز اکثرا از تحقیقات URL و منابع آنلاینِ گزارش شده، انتخاب شده‌اند.