حمایت‌های تشویقی ویژه

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف هدایت فعالیت محققان به سمت حوزه‌های اولویت‌دار و استفاده از توان علمی محققان و دانشجویان کشور جهت توسعه طرح‌های اولویت‌دار کشور، طرح حمایت ویژه از پایان‌نامه‌ها را به اجرا می‌گذارد.

 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف هدایت فعالیت محققان به سمت حوزه‌های
اولویت‌دار و استفاده از توان علمی محققان و دانشجویان کشور جهت توسعه طرح‌های
اولویت‌دار کشور، طرح حمایت ویژه از پایان‌نامه‌ها را به اجرا می‌گذارد
.

این طرح با همکاری کارگروه توسعه منابع انسانی و کارگروه نوسعه فناوری و تولید ستاد
ویژۀ توسعه فناوری نانو به اجرا خواهد شد. در این راستا کارگروه توسعه فناوری و
تولید با همکاری اساتید دانشگاهها و کارشناسان بخش صنعتی، تعدادی عناوین پایان‌نامه
در حوزه‌های صنعتی اولویت‌دار را مشخص نموده است و به دانشجویانی که موضوعات پایان‌نامه‌های
خود را مطابق با هر یک از این عناوین انتخاب کنند حمایت ویژه تعلق خواهد گرفت. مبلغ
این حمایت حداکثر دو برابر مبلغ حمایت عادی خواهد بود.

عناوین پایان‌نامه‌های صنعت پیل سوختی

• تهیه نانوپودر کاتالیستی Pt/C مورد استفاده در الکترودهای پیل سوختی PEM
• لایه نشانی پودر کاتالیستی روی غشای پیل سوختی PEM با استفاده از فناوری نانو
• تهیه غشای پیل سوختی PEM با استفاده از فناوری نانو
• ساخت غشاهای مرطوب کننده غشایی با فناوری نانو جهت مرطوب کردن هیدروژن و اکسیژن
مصرفی در پیل سوختی PEM
• لایه نشانی پودر کاتالیستی روی پایه گرافیتی با استفاده از فناوری نانو در
الکترودهای پیل سوختی PEM
• تهیه نانومواد الکترولیت پیل سوختی اکسید جامد ( نظیر نانوپودر Y2O3 پودر
زیرکونیا و نانوپودر YSZ و …)؛
• به کارگیری فناوری نانو در صفحات دو قطبی
• به کارگیری فناوری نانو در ذخیره‌سازی گاز هیدروژن Metal hydride
برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم‌ها، به بخش
حمایت‌های تشویقی سایت مراجعه
نمایید.