افزایش فروش جهانی نانو فیبرها تا سال ۲۰۱۲

طبق گزارشی که بی.سی.سی. ریسرچ منتشر کرده است، بازار جهانی نانوالیاف از ۲/۴۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ ، به ۲/۴۳ میلیون دلار در سال ۲۰۰۶ رسیده‌است و برآورد می‌شود که در پایان سال ۲۰۰۷ به۰/۴۸ میلیون دلار برسد؛ بدین ترتیب تخمین زده می‌شود که این میزان در سال ۲۰۱۲ به ۱۷۶ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۷ به ۸۲۵ میلیون دلار برسد و بر این اساس به ترتیب با میزان رشدی حدود ۳۰ و ۳۶ درصد روبه‌رو خواهد بود.

طبق گزارشی که بی.سی.سی. ریسرچ
منتشر کرده است، بازار جهانی نانوالیاف از ۲/۴۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ ، به ۲/۴۳
میلیون دلار در سال ۲۰۰۶ رسیده‌است و برآورد می‌شود که در پایان سال ۲۰۰۷ به۰/۴۸
میلیون دلار برسد؛ بدین ترتیب تخمین زده می‌شود که این میزان در سال ۲۰۱۲ به ۱۷۶
میلیون دلار و در سال ۲۰۱۷ به ۸۲۵ میلیون دلار برسد و بر این اساس به ترتیب با
میزان رشدی حدود ۳۰ و ۳۶ درصد روبه‌رو خواهد بود.

این افزایش درآمد ناشی از فروش نانوالیاف، در وهله اول تحت تأثیر کاربرد این مواد
در بخش مکانیکی/شیمیایی قرار دارد و انتظار می‌رود بخش مذکور از ۳/۳۵ میلیون دلار
در ۲۰۰۷ به ۶/۱۲۷ میلیون دلار در ۲۰۱۲ و ۷/۵۲۱ میلیون دلار در ۲۰۱۷ رشد داشته باشد.

سریع‌ترین رشد مربوط به بخش الکترونیک است که از ۲/۲ میلیون دلار در سال ۲۰۰۷ ، به
۲/۷ میلیون دلار در ۲۰۱۲ و ۹/۱۳۷ میلیون دلار در ۲۰۱۷ خواهد رسید.

بخش مهم دیگر انرژی است که از ۹/۷ میلیون دلار در ۲۰۰۷ ، به ۲۹ میلیون دلار در ۲۰۱۲
و ۳/۱۱۶ میلیون دلار در ۲۰۱۷ می‌رسد.

طی سال‌های متمادی انواع مختلفی از نانوالیاف؛ مثل پلیمری، کربنی، سرامیکی، شیشه‌ای،
فلزی و کامپوزیت توسعه یافته‌اند.

این مواد دارای کاربردهای متداول و بالقوه‌ بسیاری در حوزه‌های مختلف، همچون
الکترونیک، مکانیک، شیمیایی، حسگرها و ابزارآلات، انرژی، پزشکی، مهندسی زیستی،
خودروسازی، هوافضا، عایق‌های صوتی و حرارتی، مصرفی، نظامی و امنیتی هستند.