برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان

کارگاهی آموزشی در خصوص – کاربرد نانومواد و فناوری نانو در صنعت ساختمان – در روز پنجم و ششم ماه نوامبر ۲۰۰۷ در شهر والنسیای اسپانیا برگزار می شود.

کارگاهی آموزشی در خصوص “کاربرد نانومواد و فناوری نانو در صنعت ساختمان” در روز
پنجم و ششم ماه نوامبر ۲۰۰۷ در شهر والنسیای اسپانیا برگزار می شود.

مباحث ذیل در این کارگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت :

-کاربرد فناوری نانو در مواد سیمانی

-روکش‌های چندمنظوره برای محصولات ساختمانی با استفاده از نانومواد

-حسگرها و محرک‌ها به عنوان تدابیر جدید “هوشمندانه” برای کاربردهای امنیتی

-کاربرد نانوکامپوزیت‌ها در مواد ساختمانی پلیمری

-کاربرد فناوری نانو در ساختمان‌ها برای مصرف بهینه سوخت

این کارگاه تحت حمایت پایگاه فناوری ساختمان‌سازی (ECTP) و سازمان نظیر آن در
اسپانیا (PTEC) قرار دارد.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به پایگاه اینترنتی زیر مراجعه کنید:


http://gesprecons.aidico.es:8090/EurekaBuild/faces/eurekabuild.jsp