حمایت های تشویقی فناوری نانو مهرماه ۱۳۸۶ (بخش دوم)

در مهرماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۶۷ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد. افراد برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر بانک ملی) به آدرس اینترنتی hrdc@irannano.org می باشند.

در مهرماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۶۷ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است.

  • ۳۹ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

  • ۵ مورد پایان‌نامه دکتری

  • ۱۴ مورد مقاله ISI

  • ۷ مورد شرکت در کنگره

  • ۱ مورد مقالات علمی پژوهشی

  • ۱ مورد چاپ کتاب

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام
خواهد شد.

افراد برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی
سیبای بانک ملی (عابر بانک ملی) به آدرس اینترنتی
hrdc@irannano.org می باشند

کارشناسی ارشد
ردیف دانشگاه دانشجو استاد راهنما رشته نوع درخواست
۱٫ اراک فاطمه احمدزاده دکتر مجید مجتهدزاده لاریجانی فیزیک ۲- ۳
۲٫ اصفهان رزگار احمدی دکتر محمد کاظم امینی شیمی ۲- ۳
۳٫ اصفهان حسین زابلیان دکتر حمیدرضا فلاح فیزیک ۲- ۳
۴٫ اصفهان احسان عموقربان دکتر فردین خیراندیش فیزیک ۲- ۳
۵٫ آزاد تبریز آیدین حسنی دکتر ناصر مدیر شهلا شیمی ۱ – ۳
۶٫ واحد تهران جنوب پویا مهربان راد دکتر سیروس آقانجفی مکانیک ۱ – ۳
۷٫ واحد تهران مرکزی سمیه ثابت نژاد دکتر مجید واعظ زاده فیزیک ۲- ۳
۸٫ واحد علوم و تحقیقات نرگس ثابتی نژاد دکتر مجید مجتهدزاده لاریجانی فیزیک ۲- ۳
۹٫ واحد علوم و تحقیقات البرز انواری دکتر عبدالله افشار مواد ۱ – ۳
۱۰٫ پژوهشگاه مواد و انرژی صغری میرارشادی دکتر عبدالجواد نوین روز فیزیک ۱ – ۳
۱۱٫ تبریز رقیه ابراهیمی کلان دکترعبدالعلی عالمی شیمی ۱ – ۳
۱۲٫ تربیت مدرس بهزاد کوزه گر کالجی دکتر رسول صراف ماموری مواد ۲- ۳
۱۳٫ تربیت معلم تهران جعفر عطار قراملکی دکتر حسین آقابزرگ شیمی ۱ – ۳
۱۴٫ تهران مسعود وصالی ناصح دکتر عباسعلی خدادادی شیمی ۱ – ۳
۱۵٫ تهران مریم رسول زاده دکتر شهره فاطمی مهندسی شیمی ۱و۲- ۳
۱۶٫ تهران الهه اسماعیلی دکتر عباسعلی خدادادی مهندسی شیمی ۲- ۳
۱۷٫ تهران مهرداد غلامحسینی دکتر شهره فاطمی مهندسی شیمی مرحله۱و۲- ۳
۱۸٫ تهران سجاد حبیب زاده دکتر عباسعلی خدادادی مهندسی شیمی ۱ – ۳
۱۹٫ تهران داوود ایرانشاهی دکتر قاسم عمو عابدینی مهندسی شیمی ۱ – ۳
۲۰٫ تهران پیمان عمرانی دکتر شهره فاطمی مهندسی شیمی ۱ – ۳
۲۱٫ تهران فرحناز حقیقت دکتر عباسعلی خدادادی مهندسی شیمی ۲- ۳
۲۲٫ خواجه نصیرالدین طوسی فرشید پاشایی دکتر احمد روح الهی شیمی ۱ – ۳
۲۳٫ خواجه نصیرالدین طوسی سیدمجتبی مصطفوی دکتر احمد روح الهی شیمی ۱ – ۳
۲۴٫ خواجه نصیرالدین طوسی سمیه مهدیزاده دکترفرامرز حسین بابایی فیزیک ۱ – ۳
۲۵٫ خواجه نصیرالدین طوسی داوود اکبرزاده دکتر مجید واعظ زاده فیزیک ۲- ۳
۲۶٫ رازی احمد هادیزاده دکتر سیدمحمد الهی فیزیک ۲- ۳
۲۷٫ رازی رضا کاکاوندی دکتر سیدمحمد الهی فیزیک ۲- ۳
۲۸٫ شهید بهشتی مهرنوش منوچهری دکتر فرشاد ابراهیمی فیزیک ۱ – ۳
۲۹٫ شهید بهشتی محمدصادق پورعلی دکتر نسترن منصور فیزیک مرحله۱و ۲- ۳
۳۰٫ شهید چمران اهواز امان اله زارعی احمدی دکتر فریبا حیدری زاده شیمی ۱و۲ – ۳
۳۱٫ صنعتی اصفهان سیدسالار مشکوه دکتر سیدمحمد قریشی مهندسی شیمی ۱ – ۳
۳۲٫ صنعتی اصفهان آرش حنیفی دکتر محمدحسین فتحی مواد ۲- ۳
۳۳٫ صنعتی امیرکبیر حامد اسکندری دکتر کامران دهقانی مواد ۱ – ۳
۳۴٫ صنعتی شریف نعیمه ناصری دکتر علیرضا ذاکر مشفق فیزیک ۲- ۳
۳۵٫ صنعتی شریف مرتضی حسین پور امام دکتر سیدجواد احمدی مکانیک ۱ – ۳
۳۶٫ صنعتی مالک اشتر امین بابازاده دکتر مسعود کاوش تهرانی الکترواپتیک ۲- ۳
۳۷٫ علم و صنعت هدایت کریمی دکتر سیدمجید هاشمیان زاده شیمی ۲- ۳
۳۸٫ علم و صنعت سیدعلی شیخ الاسلامی دکتر رسول اژئیان فیزیک ۱ – ۳
۳۹٫ علم و صنعت منوچهر سبحانی دکتر حمیدرضا رضایی مواد ۲- ۳
پایان نامه‌های دکتری
ردیف دانشگاه دانشجو استاد راهنما رشته (مرحله-سطح)
۱٫ تربیت مدرس مریم حسینی زری دکتر احسان طاهری نساج مواد ۱و۲ – سطح ۳
۲٫ تهران سیدسیامک اشرف تالش دکتر شهره فاطمی مهندسی شیمی ۱ – سطح ۳
۳٫ شیراز خلیل الله قیصری دکتر سیروس جوادپور مواد ۱ – سطح ۳
۴٫ صنعتی اصفهان مهرداد علی بوری دکتر سیدمحمد قریشی مهندسی شیمی ۱ – سطح ۳
۵٫ فردوسی مشهد حسین میلانی مقدم دکتر ناصر شاه طهماسبی فیزیک ۲ – سطح ۳
ردیف دانشگاه نام و نام خانوادگی عنوان مقاله
۱٫ تربیت مدرس محمدزمان کسایی Media effects on nanobrass are fabrications
۲٫ تهران مهرنوش آتش فراز Effect of titanium dioxide solubility on the
formation of …
۳٫ شهید بهشتی مازیار صهبا یغمایی Nanosized diamond deposition …
۴٫ صنعتی اصفهان لاله قاسمی مبارکه A novel method for porosity measurement of
various …
۵٫ صنعتی امیرکبیر مهران جوانبخت Use of organofunctionalized nanoporous silica
gel to …
۶٫ صنعتی شاهرود مرتضی اسمعیلی Optical properties of GaN/AlGaN QW
nanostructures with …
۷٫ صنعتی شریف حسین محمدی شجاع A generalunified treatment of lamellar …
۸٫ صنعتی شریف حمید عبدلی Evolutions during synthesis of Al-AlN …
۹٫ صنعتی شریف رضا نقدآبادی Stability of C60-Peapods under hydrostatic
pressure
۱۰٫ صنعتی شریف زهره میرجعفری ZnO nanoparticles: An efficient …
۱۱٫ صنعتی شریف محمدرضا محمدی Preparation and characterization of
nanostructural TiO2-Ga2O3…
۱۲٫ کاشان عبدالعلی رمضانی Optimized microstructure and magnetic
properties in arrays of …
۱۳٫ کاشان محمد الماسی کاشی The effect of pH and composition of
sulfuric-oxalic acid .
۱۴٫ کاشان مهران رضایی CO2 reforming of CH4 over nanocrystalline …
شرکت در کنگره
ردیف نام و نام خانوادگی نوع ارائه رشته عنوان مقاله
۱٫ اعظم انارکی فیروز یک پوستر (۱و۲) شیمی synthesis and characterization of MoO3/SnO2
hollow …
۲٫ جمشید عمیقیان یک شفاهی (۱و۲) فیزیک Mechanochemical preparation of nano-sized
strontium …
۳٫ علی رمضانی یک پوستر

(۱)

شیمی Regio-and stereoselectine synthesis of
sterically …
۴٫ علیرضا محجوب یک پوستر (۱و۲) شیمی The novel synthesis of ZnO nanoparticles with
controlled …
۵٫ علیرضا مشفق یک شفاهی (۱و۲) فیزیک Co-sputtered Au-Cu alloy nanoparticles in SiO2
thin films
۶٫ مریم افشارپور یک پوستر(۱و۲) شیمی organization of Molybdenum oxide nanohybrids …
۷٫ مریم موحدی یک پوستر(۱و۲) شیمی A novel low temperarature hydrothermal …
مقاله علمی- پژوهشی
دانشگاه نام و نام خانوادگی عنوان مقاله
کاشان غلامرضا وکیلی نژاد Calculation of the heat capacities of solid
phase …
چاپ کتاب
دانشگاه نام و نام خانوادگی عنوان
تهران مهدی حبیب نژاد کورایم نانو لوله های کربنی