انتشار ۹ سند در زمینه اصطلاحات فناوری‌نانو

مؤسسه استانداردهای انگلستان اخیراً، ۹ راهنمای استاندارد جدید برای صنایع انگلستان در مورد واژه‌های فناوری‌نانو منتشر کرده‌است که به مشکلات سلامت و بهداشت این فناوری، تعیین مواد و برچسب زدن محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو، اختصاص دارد

 استانداردها پشتوانه توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌نانو هستند و به اجرای آن به
شیوه‌ای مطمئن و مسئولانه کمک می‌کنند. این استانداردها از زمینه‌های زیر حمایت می‌کنند:

 آزمایش ایمنی، قانونگذاری و نظام‌مند کردن فناوری‌نانو؛
 ایمنی کارگران، مردم و محیط زیست؛
 تهیه و تدارک و تجاری‌سازی؛
 ثبت اختراعات و حقوق مالکیت معنوی؛
 گفتگو درباره فواید، فرصت‌ها و مشکلات احتمالی مربوط به فناوری‌نانو.

مؤسسه استانداردهای انگلستان اخیراً، ۹ راهنمای استاندارد جدید برای صنایع انگلستان
در مورد واژه‌های فناوری‌نانو منتشر کرده‌است که به مشکلات سلامت و بهداشت این
فناوری، تعیین مواد و برچسب زدن محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو، اختصاص دارد که
عبارتند از:

 راهنمای عملی PD 6699-1 Good، برای تعیین نانومواد؛
 راهنمای عملی PD 6699-2 Good، برای ایمنی کار و دفع مطمئن نانومواد مهندسی‌شده؛

 راهنمای PAS 130، در مورد برچسب‌زنی نانومواد تولیدشده و محصولات محتوی این
نانوذرات؛
 واژگان PAS 131، فناوری‌نانو مربوط به پزشکی، سلامت و مراقبت‌های شخصی؛
 واژگان PAS 132، مربوط به فصل مشترک زیست – نانو؛
 واژگان PAS 133، مربوط به اصطلاحات متداول در بخش اندازه‌گیری‌های نانومقیاس و
تجهیزات آن؛
 واژگان PAS 134، مربوط به نانوساختارهای کربنی؛
 واژگان PAS 135، مربوط به نانوتولید؛
 واژگان PAS 136، مربوط به نانومواد.

برای اطلاعات بیشتر به نشانی

http://www.bsi-global.com/nano
مراجعه نمایید.