فراخوان معرفی مراکز فعال فناوری‌نانو در ماهنامه

ماهنامه فناوری‌نانو قصد دارد همانند گذشته (ویژه نامه شماره صد) شرکت‌ها، مؤسسات و مراکز فعال در زمینه فناوری‌نانو را در یکی از شماره‌های آینده معرفی کند.
لذا از کلیه فعالان عرصه فناوری‌نانو اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی، مراکز، مؤسسات، پژوهشگاه‌ها، گروه‌های پژوهشی و کمیته‌های فناوری‌نانو در نهادهای دولتی دعوت می‌شود با ارسال هرچه سریعتر اطلاعات لازم، امکان معرفی دستاوردها و توانمندی‌های خود را در ماهنامه فراهم آورند.

ماهنامه فناوری‌نانو با اعتقاد به اینکه اطلاع رسانی فعالیت‌های داخلی، بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود در کشور را تسهیل می‌کند، قصد دارد همانند گذشته (ویژه نامه شماره صد) شرکت‌ها، مؤسسات و مراکز فعال در زمینه فناوری‌نانو را در یکی از شماره‌های آینده معرفی کند.
لذا از کلیه فعالان عرصه فناوری‌نانو اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی، مراکز، مؤسسات، پژوهشگاه‌ها، گروه‌های پژوهشی و کمیته‌های فناوری‌نانو در نهادهای دولتی دعوت می‌شود تا با ارسال هرچه سریعتر اطلاعات لازم، امکان معرفی دستاوردها و توانمندی‌های خود را فراهم آورند.

به منظور هماهنگی در نحوه معرفی مراکز، لازم است نکات زیر رعایت شود:

۱- گزارش ارسالی در قالب پیوست تنظیم شود:

 
۲- گزارش در نرم افزار word تنظیم شود.
۳- فایل گزارش از طریق پست الکترونیک (newsletter@nano.ir) یا پست سفارشی به دفتر ماهنامه (تهران صندوق پستی ۱۳۳۶-۱۴۳۹۵ ماهنامه فناوری‌نانو) ارسال شود.
۴- در قسمتsubject پست الکترونیک، عبارت (Special Issue) و بر روی پاکت پستی، عبارت ماهنامه فناوری‌نانو-ویژه‌نامه‌ ایران قید شود.
۵- مستندات تمامی ادعاها (شامل تأییدیه‌های محصول تولیدی، مستندات ثبت اختراع و مشخصات مقالاتISI)، از طریق پست سفارشی به دفتر ماهنامه ارسال شود؛ به مطالبی که بدون استنادات لازم ارائه شود ترتیب اثر داده نمی‌شود.
۶- آخرین مهلت ارسال گزارش‌ها ۳۰/۹/۸۶ بوده و به مطالبی که بعد از آن تاریخ ارسال شود ترتیب اثر داده نمی‌شود.
۷- ماهنامه در پذیرش، رد و اصلاح گزارش‌ها آزاد است.
۸- مطالب و مستندات ارسالی برگردانده نمی‌شود.
۹- سوالات شما از طریق پست الکترونیک ماهنامه پاسخ داده خواهد شد.
ضمنا متقاضیانی که تمایل دارند اطلاعات آنها در بخش انگلیسی سایت ستاد (www.nano.ir/en) وارد شود جدول زیر را نیز تکمیل و ارسال کنند. 
Center Name:
Center Description (Max 60 word):  
Products/Services:
1.
2.
3.
Web Site: E-mail:
Telephone: Fax:
Address
State:
City:
Address:
Postal Code: