فناوری‌نانو در کشورهای اسکاندیناوی

مؤسسه Research and Markets گزارشی را منتشر کرده‌است که در آن آخرین ‌فعالیت‌ها و برنامه‌های سال ۲۰۰۷ سازمان‌های دولتی، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها، در کشورهای اسکاندیناوی تشریح شده‌ است.

مؤسسه Research and Markets گزارشی را منتشر کرده‌است که در آن آخرین ‌فعالیت‌ها و
برنامه‌های سال ۲۰۰۷ سازمان‌های دولتی، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها، در
کشورهای اسکاندیناوی تشریح شده‌ است.

در دهه ۱۹۹۰، بنیاد تحقیقات پایه، انجمن تحقیقاتی و
برنامه‌های مرتبط با علم مواد کشور دانمارک از فناوری‌نانو حمایت و در این حوزه
سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
کشور دانمارک ـ که سایت فورسایت را ایجاد کرده‌است ـ برخی از مراکز مهم بین‌المللی؛
همچون MIC واقع در دانشگاه فنی دانمارک، مرکز علم نانو در دانشگاه کپنهاگ، مرکز
iNANO، مرکز نانوزیست در دانشگاه دانمارک شمالی، مرکز پلیمر دانمارک و فعالیت‌های
نانوزیست‌فناوری در دره مدیکُن را در اختیار دارد.
آموزش فناوری‌نانو از اولویت‌های آموزشی دانمارک بوده و در تعدادی از دانشگاه‌‌های
این کشور برنامه‌های فناوری‌نانو ارائه می‌شود.
کشور فنلاند از طریق برنامه ملی فناوری‌نانو ۱۹۹۹-۱۹۹۷، در حوزه فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری
نموده و از آن زمان تاکنون چندین برنامه پیشگامی آغاز شده‌اند که همگی منجر به
تدوین برنامه ملی فناوری‌نانو(Finano) شده‌اند.
منابع مالی تحقیقات علم و فناوری‌نانو در کشور فنلاند به‌طور گسترده و موردی، و
عمدتاً از سوی مؤسسه تأمین مالی نوآوری و فناوری(TEKES) و آکادمی علوم فنلاند تأمین
می‌شوند.
در کشور سوئد تقریباً تمام تحقیقات دولتی در دانشگاه‌ها انجام می‌شوند. البته
تحقیقات کاربردی را معمولاً سازمان‌های تحقیقاتی دیگر کشورها انجام می‌دهند. نکته
جالب توجه در تأمین مالی تحقیقات کشور سوئد این است که تخصیص منابع مالی از طریق
خود محققان صورت گرفته، و کمیته تحقیقاتی سوئد نیز به‌ وسیله محققان و از طریق رأی‌گیری
از جامعه تحقیقاتی، اداره می‌شود.
گزارش فناوری‌نانو در کشورهای اسکاندیناوی در سال ۲۰۰۷، آخرین ‌فعالیت‌ها و برنامه‌های
سازمان‌های دولتی، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها را تشریح می‌کند.
متن کامل گزارش به قیمت ۷۰۴ یورو و از طریق نشانی http: //www. researchandmarkets.
com
قابل خریداری است.