تأسیس وزارت مستقلی برای علوم و اختراعات در آرژانتین

دولت جدید آرژانتین در ادامه برنامه علمی خود که از سال ۲۰۰۴ آغاز شده و تا سال ۲۰۱۰ ادامه خواهد داشت از تصمیم خود برای تأسیس یک وزارتخانه مستقل و جدید علم، فناوری و اختراعات که سابق بر این زیرمجموعه وزارت آموزش و علوم و فناوری بود، خبر داد.

دولت جدید آرژانتین در ادامه برنامه علمی خود که از سال ۲۰۰۴ آغاز شده و تا سال
۲۰۱۰ ادامه خواهد داشت از تصمیم خود برای تأسیس یک وزارتخانه مستقل و جدید علم،
فناوری و اختراعات که سابق بر این زیرمجموعه وزارت آموزش و علوم و فناوری بود، خبر
داد.

هدف این برنامه افزایش سرمایه گذاری‌های علمی و تحقیقاتی کشور (که در حال حاضر ۶۵/۰
درصد GDP را تشکیل می‌دهد) و رساندن آن به یک درصد GDP است. این کار از تغییری
اساسی در سیاستگذاریهای علمی و توجه ویژه به تحقیقات علمی خصوصا ً در زمینه فناوری
اطلاعات و نرم افزار، زیست فناوری و فناوری‌نانو و استفاده از آن در مسیر توسعه
اقتصادی حکایت دارد.

درسال ۲۰۰۶ GDP آرژانتین ۲۱۲ میلیارد دلار بود که بر اساس اعلام وزارت دارایی و
امور اقتصادی بین المللی، این میزان هم اکنون ۸ درصد افزایش داشته است. هم اکنون با
توجه به تغییرات مثبت روی داده در سیاستگذاری‌های علمی، دانشمندان نسبت به آینده
علمی این کشور بسیار خوشبین هستند.