برنامه جدید شش میلیارد دلاری اروپا برای تحقیق و توسعه در زمینه نانوالکترونیک

MEDEA+ که یک برنامه تحقیقاتی در سطح اروپا و بخشی از پروژه EUREKA با محوریت میکروالکترونیک بود، اعلام کرده است که این برنامه قرار است در قالب برنامه جدیدی با عنوان CATRENE (خوشه‌ای برای کاربردها و تحقیقات فناوری در اروپا) ادامه یابد.

MEDEA+ که یک برنامه تحقیقاتی در سطح اروپا
و بخشی از پروژه EUREKA با محوریت میکروالکترونیک بود، اعلام کرده است که
این برنامه قرار است در قالب برنامه جدیدی با عنوان CATRENE (خوشه‌ای برای
کاربردها و تحقیقات فناوری در اروپا) ادامه یابد؛ هدف این برنامه جدید بردن
الکترونیک به مقیاس نانو می‌باشد. این برنامه جدید دو بخش جدید مهم دارد:
پروژه فانوس دریایی (که نیازهای اصلی اجتماعی-اقتصادی همچون حمل و نقل،
بهداشت، امنیت، انرژی، و محیط زیست را برآورده خواهد ساخت) و ساختار جدیدی
که روی بازارهای بزرگی که در یک نقشه راه فناوری‌های مورد نیاز شناسایی شده‌اند،
تمرکز خواهد داشت.

برنامه MEDEA+ از ۷۷ پروژه حمایت نمود که شامل ۲۰۰۰۰ نفر-سال و حدود ۴۵۰
سازمان همکار می‌باشد. این کار منجر به نوآوری‌های مهمی در عرصه‌هایی همچون
اتومبیل و کنترل ترافیک، ارتباطات با پهنای باند بالا، جامعه امن، صرفه‌جویی
در انرژی، و بهداشت گردید. باید اشاره شود که هدف برنامه جدید CATRENE که
مشارکت میان بخش خصوصی و عمومی می‌باشد، ادامه توسعه تخصص اروپا در عرصه
فناوری و کاربردهای نیمه‌هادی‌ها است.

این برنامه جدید همانند برنامه‌های قبلی MEDEA+، MEDEA و JESSI، شامل تمام
فعالان زنجیره ارزش شامل کسانی که با کاربردها، فناوری و مواد درگیر هستند،
و همچنین تهیه‌کنندگان تجهیزات می‌باشد. شرکت‌های صنعتی کوچک و بزرگ،
دانشگاه‌ها، و موسسات تحقیقاتی با حمایت بخش عمومی در این برنامه مشارکت
خواهند داشت.

تاریخ آغاز CATRENE اول ژانویه ۲۰۰۸ برنامه‌ریزی شده است؛ مدت زمان اجرای
این برنامه چهار سال خواهد بود که برای چهار سال دیگر قابل تمدید است و تحت
حمایت EUREKA اجرا خواهد شد. شرکاری تجاری این برنامه ۵۰ درصد هزینه‌های
خود را از دولت خود دریافت خواهند داشت، در حالی که موسسات دانشگاهی می‌توانند
تا ۷۵ درصد هزینه‌ها را دریافت کنند. قرار است در این برنامه از ۴۰۰۰
نفر-سال در هر سال استفاده شود که جمعاً معادل ۶ میلیارد یورو برای برنامه
تمدید شده است (هشت ساله).
اهداف فناورانه کلیدی این برنامه شامل موارد زیر است:

۱) حفظ و افزایش قدرت اروپا در زمینه مالکیت فکری کل زنجیره ارزش بخش
الکترونیک
۲) حفظ و تقویت موقعیت اروپا در زمینه لیتوگرافی و مواد سیلیکون-روی-عایق و
بسته‌بندی قطعات
۳) تقویت تخصص اروپا در زمینه به‌کارگیری فناوری نیمه‌هادی‌ها برای طراحی
موثر کاربردهای الکترونیکی جدید

جوزف کورنو، رئیس MEDEA+ می‌گوید: «فناوری نانو فرصت بسیار بزرگی برای
کسانی است که برای اولین بار فناوری‌ها و کاربردهای جدیدی را به بازار
برسانند؛ ما بر این باوریم که CATRENE نقشی اساسی در تقویت روزافزون صنعت
میکروالکترونیک اروپا ایفا خواهد کرد».