دعوت برای مشارکت در تدوین سند دوم راهبرد آینده

سند راهبرد آینده، راهبرد ده ساله توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران، با مأموریت دستیابی به جایگاه مناسب در بین ۱۵ کشور برتر فناوری نانو و تلاش برای ارتقاء مداوم این جایگاه به منظور توسعه اقتصادی کشور از سال ۱۳۸۴ آغاز شده است. اکنون با تجربه اجرای این سند در چند سال گذشته و ارزیابی فعالیت‌های اجرایی آن، دبیرخانه ستاد در نظر دارد، اقدام به بازنگری و اصلاح برنامه‌ها و تدوین سند دوم راهبرد آینده با افق ۷ ساله نماید.

 سند راهبرد آینده، راهبرد ده ساله
توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران، با مأموریت دستیابی به جایگاه
مناسب در بین ۱۵ کشور برتر فناوری نانو و تلاش برای ارتقاء مداوم این
جایگاه به منظور توسعه اقتصادی کشور از سال ۱۳۸۴ آغاز شده است. اکنون با
تجربه اجرای این سند در چند سال گذشته و ارزیابی فعالیت‌های اجرایی آن،
دبیرخانه ستاد در نظر دارد، اقدام به بازنگری و اصلاح برنامه‌ها و تدوین
سند دوم راهبرد آینده با افق ۷ ساله نماید.
از تمامی پژوهشگران و صاحب‌نظران دعوت می شود در تدوین سند دوم راهبرد
آینده همکاری نمایند.

موضوعات اولویت‌دار:

۱٫ تدوین برنامه های میان مدت و بلندمدت فناوری نانو در کشور؛
۲٫ ارزیابی سیاست ها و برنامه های توسعه فناوری نانو؛
۳٫ اهداف کمی توسعه فناوری نانو در افق ۷ سال آینده؛
۴٫ اولویت گذاری فناوری نانو و تسری اولویت ها به کلیه برنامه ها؛
۵٫ تعدیلات لازم در ساختار ستاد به عنوان نهاد متولی توسعه فناوری نانو در
کشور (ستاد، شورای هماهنگی، کارگروه ها، دبیرخانه، دستگاه های اجرایی)؛
۶٫ تقویت برنامه‌های تجاری سازی فناوری نانو؛
۷٫ فعال نمودن بخش خصوصی در توسعه فناوری نانو؛
۸٫ تامین و تخصیص بودجه به دستگاه های اجرایی؛
۹٫ اجرای هماهنگ برنامه های توسعه فناوری نانو؛
۱۰٫ سند راهبرد آینده و تعدیلات لازم (تغییر، ادغام، حذف برنامه ها و توجه
به عناوین نادیده گرفته شده در سند اول)؛
۱۱٫ شاخص‌های ارزیابی در سند دوم راهبرد آینده؛
۱۲٫ چگونگی رسمیت دادن به ساختارهای ایجاد شده (شبکه آزمایشگاهی و شبکه
شرکت‌های فناوری نانو و …) در سند دوم؛
از همکاری ارزشمند صاحب نظران و پژوهشگران در هر کدام از قالب‌های زیر
استقبال می‌شود:
۱٫ کسب نظرات در مورد سند راهبرد آینده و ارائه پیشنهادات مکتوب؛
۲٫ تعامل در جلساتی برای بحث و گفتگو و کسب نظرات جناب‌عالی؛
۳٫ تشکیل تیم‌هایی برای بررسی‌های بیشتر و ارائه پیشنهادات.

برای همکاری در قالب اول، صاحب نظران می توانند نظرات ارزشمند خود را به
صورت مکتوب ارسال و برای همکاری در قالب‌های ۲ و ۳، پیشنهاد همکاری خود را
اعلام فرمایید. به همین منظور
فرم پیوست را تکمیل
و از طریق دورنگار یا پست الکترونیکی Policy@nano.ir به دبیرخانه، واحد
سیاست‌گذاری و ارزیابی ارسال فرمایید.