پنجمین اجلاس کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو در کشور سنگاپور برگزار شد

پنجمین نشست کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) با همکاری کمیته IEC/TC229 (کمیته فنی استانداردهای الکتریکی و الکترونیکی در فناوری نانو) از ۳ تا ۷ دسامبر ۲۰۰۷ در کشور سنگاپور برگزار شد. در این اجلاس ۱۳۸ نماینده از ۲۰ کشور جهان و نماینده‌هایی از سازمان‌های استاندارد بین‌المللی و منطقه‌ای حضور داشتند.

پنجمین نشست کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) با همکاری
کمیته IEC/TC229(کمیته فنی استانداردهای الکتریکی و الکترونیکی در فناوری نانو) از
۳ تا ۷ دسامبر ۲۰۰۷ در کشور سنگاپور برگزار شد.

در این اجلاس ۱۳۸ نماینده از ۲۰ کشور جهان ونماینده‌هایی از سازمان‌هایOECD ،CEN ،JRC
،ANF ، European Commission وISO/CS حضور داشتند، جمهوری اسلامی ایران هم که عضو
اصلی کمیته ISO/TC229 می‌باشد، با چهار نماینده حضور فعالی در این اجلاس داشت.

نشست‌های دوره‌ای کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو هر شش ماه یکبار با
هدف تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های کاری این کمیته در جهت تدوین استانداردهای بین‌المللی
فناوری نانو، بحث و بررسی در مورد پروژه‌ها و پیشنهادهای جدید استانداردسازی ارائه
شده از طرف کشورهای عضو فعال، رسیدن به اجماع جهانی در مورد آیتم‌های جدید کاری و
همکاری با سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای که در حوزه تدوین استانداردهای نانو
فعالیت می‌کنند، برگزار می‌شود.

این اجلاس با توجه به سه کارگروه کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو به
صورت سه نشست جداگانه، نشست کارگروه اول با عنوان تعاریف و اصطلاحات فناوری نانو،
نشست کارگروه دوم با عنوان اندازه‌گیری و تعیین مشخصات در فناوری نانو و نشست
کارگروه سوم با عنوان سلامت، ایمنی و مسائل زیست محیطی در فناوری نانو برگزار شد.