پیش‌بینی بازار جهانی فناوری‌نانو

اخیراً مؤسسهRNCOS ، گزارشی با عنوان «بازار جهانی فناوری‌نانو» منتشر کرده ‌است که در آن آخرین اطلاعات درباره حجم بازار جهانی فناوری‌نانو تشریح شده‌است. این گزارش به‌طور خلاصه آخرین وضعیت بازار جهانی فناوری‌نانو را بررسی و تشریح می‌کند.

اخیراً مؤسسهRNCOS ، گزارشی با عنوان «بازار جهانی فناوری‌نانو» منتشر کرده ‌است که
در آن آخرین اطلاعات درباره حجم بازار جهانی فناوری‌نانو تشریح شده‌است. این گزارش
به‌طور خلاصه آخرین وضعیت بازار جهانی فناوری‌نانو را بررسی و تشریح می‌کند.

  

شرکت RNCOS ـ که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شده‌است ـ یک شرکت تحقیقات صنعتی بوده و مجهز به
گروهی از متخصصان صنعتی است که داده‌های جمع‌آوری‌شده ‌از منابع قابل اتکا را تجزیه
و تحلیل می‌کنند.
این متخصصان اطلاعات مورد نیاز صنعت را جمع‌آوری کرده و با استفاده از تجزیه و
تحلیل‌های مختلف به تصمیم‌گیری به‌موقع و صحیح شرکت‌ها کمک می‌کنند.
این گزارش روندهای نوظهور در این صنعت را بررسی و پیش‌بینی‌های مبتنی بر محصول و
کاربرد ارائه کرده‌است. همچنین در این گزارش به‌طور کلی، نقش‌آفرینان مختلف در این
صنعت، میزان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌نانو در کشورهای مختلف و مطالعات
و تعداد پتنت‌ها در این فناوری ارائه شده‌است.
به‌طور کلی این گزارش به دو قسمت زیر تقسیم شده‌است:
موضوعات کلیدی بررسی‌شده(که در این بخش آینده جهانی بازار فناوری‌نانو، تجزیه و
تحلیل بازار فناوری‌نانو
بر اساس محصولات مختلف و حوزه‌های کاربردی، دورنمای رشد بازار فناوری‌نانو، پیش‌رانان
کلیدی، فرصت‌های رشد، چالش‌های فناوری‌نانو، پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌نانو، وضعیت
نقش‌آفرینان کلیدی در فناوری‌نانو مورد بررسی قرار گرفته ‌است.)
تجزیه و تحلیل نقش‌آفرینان کلیدی(در این بخش به‌طور خلاصه وضعیت نقش‌آفرینان کلیدی
در حوزه فناوری‌نانو همانند Altair Nanotechnologies Inc., Angstorm Medica, Aspen
Aerogel, Cabot Corporation, Degussa Advanced Nanomaterials, General
Nanotechnology, Nanomagnetics Limited, Nanospectra Biosciences, Quantum Dot
Corporation and Zyvex Corporation آورده شده‌است.)
در این گزارش اطلاعات جمع‌آوری‌شده درباره فناوری‌نانو از منابع مختلفی از قبیل
کتاب‌ها، روزنامه‌ها، مجلات تجاری، مقالات، مؤسسات دولتی، انجمن‌های تجاری، پایش
اخبار صنعت و پیشرفت‌های مختلف و استفاده از منابع اطلاعاتی سه هزار پایگاه داده،
جمع‌آوری شده‌اند.
اطلاعات جمع‌آوری‌شده در این گزارش از طریق تجزیه و تحلیل نسبت، تجزیه و تحلیل روند
تاریخی، تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف، پیش‌بینی
قضاوتی و تجزیه و تحلیل علت و اثر، تجزیه و تحلیل شده‌اند.
متن کامل این گزارش ۹۰ صفحه‌ای به قیمت هزار و ۴۰۰ دلار از طریق سایت زیر قابل
خریداری است.
http://www.rncos.com/Report/IM060. htm