نانو یکی از بیشترین کلیدواژه‌های اینترنتی مورد جستجو

مؤسسه The Global Language Monitor ، پس از انجام یک بررسی جامع و تحلیلی با استفاده از روش PQI ، بیشترین کلیدواژه‌های مورد استفاده در اینترنت مرتبط به فناوری‌های پیشرفته در سال ۲۰۰۷ را به شرح زیر اعلام نمود.

مؤسسه The Global Language Monitor ، پس از انجام یک بررسی جامع و تحلیلی با
استفاده از روشPredictive Quantities Indicator(PQI) ، بیشترین کلیدواژه‌های مورد
استفاده در اینترنت مرتبط به فناوری‌های پیشرفته در سال ۲۰۰۷ را به شرح زیر اعلام
نمود:

iPOD, Flash, Cookie, Nano and Kernel، Megahertz, Cell (cell as in cell phone) ,
Plasma, De-duplication,، Blu-Ray.

متن‌کاوی این واژگان بر اساس ارتباط با تعداد دفعات تکرار، میزان استفاده متون از
آنها و میزان کاربرد آنها در مقالات و نوشته‌های جهانی در این باره انجام شده‌ است.

به عقیده مسئولان این مؤسسه معیارهای آموزشی مانند Flesch Test، موجب شده‌است تا
متونی که نوعاً از چنین واژگانی استفاده کرده‌اند، رتبه سوم پربازدید‌ترین متون را
به خود اختصاص بدهند؛ با این حال اغلب دانشجویان تحصیالات تکمیلی ـ حتی از
مشهورترین دانشگاه‌ها( مانند ام آی تی) هم ـ به‌دلیل نبود واژگان فنی دقیق برای
صنایعی با فناوری بالا در تعریف دقیق این ده واژه دچار مشکل هستند.