بورس شرکت های دانش بنیان تاسیس می شود

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم افتتاح شبکه شرکت های فناوری نانو گفت: بورس شرکت های دانش بنیان تاسیس می شود.
دکتر واعظ زاده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، شب گذشته در مراسم افتتاح شبکه شرکت های فناوی نانو در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: به منظور حمایت از شرکت های نانو، بورس شرکت های دانش بنیان تاسیس خواهد شد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم افتتاح شبکه
شرکت های فناوری نانو گفت: بورس شرکت های دانش بنیان تاسیس می شود.
دکتر واعظ زاده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، شب گذشته در مراسم افتتاح
شبکه شرکت های فناوی نانو در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: به
منظور حمایت از شرکت های نانو، بورس شرکت های دانش بنیان تاسیس خواهد شد.

دکتر واعظ زداه افزود: هنگامی که شرکت های نانو به سودآوری می رسند باید از
منابع مادی گسترده‌تری استفاده کنند. به همین منظور چترهای حمایتی از شرکت
های نانو فعال شده و قرار است در آینده ای نزدیک بورس شرکت های دانش بنیان
تشکیل شود که کار گروه تشکیل این بورس ایجاد شده و بر عهده سازمان بورس
قرار گرفته است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با انتقاد از اینکه تاکنون بخش خصوصی که
مطابق با موازین انقلاب اسلامی باشد در کشور شکل نگرفته است خاطر نشان کرد
هنوز برداشت در دنیا از شرکت ایرانی و تاجر ایرانی وجود ندارد و لازمه این
امر ایجاد بخش خصوصی اسلامی در کشور است.
معاون علمی رئیس جمهور بر لزوم تعامل اعضای هیئت علمی دانشگاهها و
دانشجویان تحصیلات تکمیلی با شرکت های دانش بنیان تاکید کرد و گفت: این
تعامل باید به گونه‌ای باشد که هم دانشگاه و هم این شرکت ها مسئولیت خود را
به نحو احسن انجام دهند.