گرایش نانوالکترونیک اروپا به‌سمت کاربردهای جدید پزشکی

کارگروه نانوالکترونیک اروپا (مرکز پیشگامی همکاری‌های مشترک فناوری)، توسعه کاربردهای پزشکی این فناوری را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی در دستور کار برنامه‌های خود قرار داده‌است و به این منظور، از واحدهای کسب وکار و دانشگاه‌های پیشگام اروپا در زمینه نیمه‌رساناها و نانوالکترونیک برای همکاری در حوزه‌های تحقیقاتی معینی دعوت به عمل آورده است.

کارگروه نانوالکترونیک ENIAC اروپا (مرکز
پیشگامی همکاری‌های مشترک فناوری)، توسعه کاربردهای پزشکی (به‌ویژه
ابزارهای پزشکی فردی) این فناوری را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی در دستور
کار برنامه‌های خود قرار داده‌است و به این منظور، از واحدهای کسب وکار و
دانشگاه‌های پیشگام اروپا در زمینه نیمه‌رساناها و نانوالکترونیک برای
همکاری در حوزه‌های تحقیقاتی معینی مانند حسگرها، میکروابزارهایی برای
اداره سیستم‌های پزشکی و تشخیص طبی شخصی دعوت به عمل آورده است.

محققان سعی دارند تا از طریق کوچک کردن، یکپارچه‌سازی و در عین حال افزایش
کیفیت نیمه‌رساناها، سیستم‌هایی خودکار با کاربری آسان و دارای حداقل حالت
تهاجمی ابداع نمایند که ضمن کاهش خطای انسانی به حفظ هر چه بهتر سلامت و
زندگی بیمار کمک می‌نماید.

بخش سلامت از جمله حوزه‌های پرکاربرد صنعت نیمه‌رساناها به شمار رفته و
شرکت‌های اروپایی سعی دارند تا در زمره نقش‌آفرینان اصلی تحولات این بخش
قرار گیرند. قابل ذکر است که این طرح در صورت موفقیت، بازار بزرگی را برای
صنعت نیمه‌رسانای اروپا به‌دنبال خواهند داشت.