تهیه نظام‌نامه جامع فعالیت‌های تحقیقاتی فناوری‌نانو

کمیسیون اروپا در قالب هفتمین برنامه چارچوبی(FP7)، سومین سرمایه‌گذاری تحقبقات فناوری‌نانو را ـ که با افزایش قابل توجهی همراه بوده ـ پشت سر می‌گذارد. این کمیسیون در حال تدوین نظام‌نامه‌ای اخلاقی جامع و کامل و پیشگیرانه است که تا سال ۲۰۰۸ ارائه می‌شود.

کمیسیون اروپا در قالب هفتمین برنامه
چارچوبی(FP7)، سومین سرمایه‌گذاری تحقبقات فناوری‌نانو را ـ که با افزایش
قابل توجهی همراه بوده ـ پشت سر می‌گذارد.

نتیجه این سرمایه گذاری شدت یافتن مشارکت صاحبان صنایع در پروژه‌های
تحقیقاتی، افزایش نوآوری و تعداد اختراعات ثبت‌شده شرکت‌هایی از قبیل بنگاه‌های
کوچک و متوسط، و تأسیس شرکت‌های فرعی وابسته است. به‌کارگیری فناوری‌نانو
در خط تولید سطوح، منسوجات، رنگ‌ها، قطعات الکترونیکی نیز ناشی از این
سرمایه گذاری است.

همچنین قرار است به‌زودی دو برنامه پیشگامانه مشترک(JTIs) در زمینه
نانوالکترونیک ENIAC و سیستم‌های تعبیه‌شدنی ARTEMIS ـ که از اهمیت زیادی
در توسعه صنعت فناوری‌نانو اروپا برخوردارندـ به تصویب شورای وزرای تحقیقات
این اتحادیه برسد. با این حال دستیابی به موقعیت پیشگامی نبازمند افزایش
سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی است و شرکت‌های اروپایی در این زمینه از رقبای
اصلی خود عقب مانده‌اند.

این فناوری با توجه به کاربردهای فراوان آن، نقش مهمی در آینده اقتصاد و
رفاه و کیفیت زندگی بشر خواهد داشت؛ لذا با توجه به لزوم استفاده صحیح از
آن، کمیسیون اروپا در حال تدوین نظام‌نامه‌ای اخلاقی جامع و کامل و
پیشگیرانه است که تا سال ۲۰۰۸ ارائه می‌شود.