شناسایی سلولهای سرطانی در خون به کمک ابزار مبتنی بر میکروتراشه‌ها

تیمی تحقیقاتی از دانشمندان بیمارستان عمومی ماساچوست، شرکتBioMEMS و محققان مرکز سرطان بیمارستان ماساچوست ابزار مبتنی بر تراشه‌ای ساخته‌اند که قادر است سلولهای سرطانی در جریان عمومی خون را جداسازی، شمارش و ارزیابی کند.

تیمی تحقیقاتی از دانشمندان بیمارستان
عمومی ماساچوست، شرکتBioMEMS و محققان مرکز سرطان بیمارستان ماساچوست ابزار
مبتنی بر تراشه‌ای ساخته‌اند که قادر است سلولهای سرطانی در جریان عمومی
خون را جداسازی، شمارش و ارزیابی کند. نسبت این سلولها به سلولهای طبیعی
خون یک در میلیارد است.

بخاطر تعداد بسیار کم و حساس بودن سلولهای سرطانی در خون امکان بدست آوردن
اطلاعات جهت تصمیم‌گیریهای بالینی تاکنون وجود نداشته است ولی ابزار جدید
که بنام CTC-Chip نامیده شده است این امر را ممکن ساخته است.

وجود سلوهای سرطانی در خون از اواسط قرن ۱۹ مشخص شده است ولی تاکنون امکان
ارزیابی فعالیت و اهمیت آنها ممکن نبوده است. فناوریهای مبتنی بر تراشه این
قابلیت را دارند که سلولهای خاص را دقیقا شناسایی و طبقه‌بندی کنند. ابزاری
که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است تراشه سیلیکونی به اندازه
کارت‌های تجارتی است.

این تراشه دارای هشتاد هزار تیرک است که بوسیله آنتی‌بادیها روکش شده‌اند.
این آنتی‌بادیها تمایل به اتصال به پروتئینهایی که بر روی سطوح اکثر
تومورهای جامد وجود دارند دارا می‌باشند. در چندین آزمایش صورت گرفته با
استفاده از سلولهای مختلف توموری مشخص شد که این سلولها به کمک تیرکهای
روکش شده به کمک آنتی‌بادیها جذب شدند.

به کمک این روش حتی تومورهایی که مقادیر بسیار کمی از پروتئین‌های هدف را
تولید می‌کنند و یا تومورهایی که تعداد بسیار کمی سلول در خون آزاد می‌سازند
شناسایی می‌شوند.

از این تراشه برای ارزیابی خون ۶۸ بیمار مبتلا به ۵ نوع مختلف سرطان پستان،
پروستات، ریه، پانکراس و کولون استفاده شد. از ۱۱۶ نمونه به دست آمده،
سلولهای سرطانی در همه نمونه‌ها به جز یک مورد شناسایی شد که نشان‌دهنده
حساسیت ۹۹ درصدی روش است. با استفاده از همین روش، هیچ سلولی در نمونه‌های
افرادی که به سرطان مبتلا نبودند مشاهده نگردید.

برای ارزیابی توانایی ابزار در جهت کنترل پاسخ به درمان، نمونه‌های خونی از
بیماران مبتلا در طول درمان تهیه گردید. تغییر در میزان سلولهای سرطانی در
خون به خوبی نشان دهنده تغییر در اندازه تومورها بود که این امر با انجام
سی‌تی اسکن معمولی تایید شد. نتایج این مطالعه در مجله Nature منتشر شده
است.