حمایت های تشویقی فناوری نانو در دی ماه ۱۳۸۶ (بخش اول)

در دی ماه ۱۳۸۶، کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۹۴ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۳ مورد مردود، ۱۹ مورد ناقص و ۱۶۲ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

در دی ماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۹۴ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۳ مورد مردود، ۱۹ مورد ناقص و ۱۶۲ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر می‌باشند:
۹۷ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
۱۰ مورد پایان‌نامه‌ی دکتر‌ی
۴۹ مورد مقاله ISI
۳ مورد شرکت در کنگره
۱ مورد مقالات علمی پژوهشی
۲ طرح درس

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود، برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر بانک ملی) به آدرس اینترنتی hrdc@nano.ir می باشند.

  پایان نامه کارشناسی ارشد  
ردیف دانشگاه دانشجو استاد راهنما رشته مرحله-سطح
 1.  
آزاد اسلامی واحد ساوه مرتضی محمودان رضا غلامی پور مهندسی مواد ۱- ۳
 1.  
آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات صادق توسلی زاده سید سپهر قاضی نوری مهندسی صنایع ۱- ۳
 1.  
آزاد واحد تهران مرکز آرمان بصیری توچائی علیرضا کاشانی نیا مهندسی برق ۲-  ۳
 1.  
آزاد واحد علوم تحقیقات پریسا جعفری فشارکی احمد رضا شاهوردی میکروبیولوژی ۱- ۳
 1.  
آزاد واحد علوم تحقیقات مریم بانوئی احمد رضا شاهوردی میکروبیولوژی ۱- ۳
 1.  
آزاد واحد علوم تحقیقات مهسا زنجانی علی اصغر بهنام قادر مهندسی پزشکی ۱- ۳
 1.  
آزاد واحد علوم تحقیقات پیمان کشاورزیان کیوان ناوی معماری کامپیوتر ۱- ۳
 1.  
آزاد واحد کرج معصومه علی جان نژاد مجید مجتهد زاده لاریجانی فیزیک ۱- ۳
 1.  
اصفهان فرانک قاضی شعرباف زهره حجتی زیست شناسی ۱- ۳
 1.  
اصفهان سید امیر محسن فرقی سید محمد حسن فیض فیزیک ۱- ۳
 1.  
اصفهان حمید رضا محقق عباس وفائی معماری کامپیوتر ۱- ۳
 1.  
پژوهشکده پلیمر و پتروشیمی ایران حمید تفضلی اسماعیل قاسمی مهندسی پلیمر ۱- ۳
 1.  
پژوهشکده پلیمر و پتروشیمی ایران محمد سبزی سید مجتبی میرعابدینی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱- ۳
 1.  
پژوهشکده پلیمر و پتروشیمی ایران اصغر محمد پور فرد شهرام مهدی پور عطائی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱- ۳
 1.  
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مهدی سادات شجاعی محمد عطایی مهندسی پلیمر ۱- ۳
 1.  
پژوهشگاه مواد و انرژی اشکان موتمن اسماعیل صلاحی مهندسی مواد ۱- ۳
 1.  
پیام نور ابهر ربابه بشیری علی مرسلی شیمی معدنی ۱- ۳
 1.  
پیام نور ابهر محمد یاسر معصومی علی مرسلی شیمی ۱- ۳
 1.  
پیام نور شیراز احمد ناصری جزه علیرضا کشاورز فیزیک ۱- ۳
 1.  
تبریز آیت الله کیانی حبیب اشعثی سرخابی شیمی فیزیک ۲-  ۳
 1.  
تبریز نسرین محسنی عبدالعلی عالمی شیمی ۱- ۳
 1.  
تبریز محمد تقی صادقی سرخنی عبدالعلی عالمی شیمی معدنی ۱- ۳
 1.  
تبریز سایه شعار غفاری معصومه خاتمیان شیمی معدنی ۱- ۳
 1.  
تبریز فاطمه کاکو جویباری منوچهر کلافی فیزیک ۱- ۳
 1.  
تربیت مدرس رضا قیطاسی احمد خدادادی مهندسی  معدن ۱- ۳
 1.  
تربیت مدرس آمنه قاسمی تقی شهرابی فراهانی مهندسی مواد ۱- ۳
 1.  
تربیت مدرس سید احمد لاجوردی تقی شهرابی فراهانی مهندسی مواد ۱- ۳
 1.  
تربیت مدرس نوید حسین آبادی رسول صراف ماموری مهندسی مواد ۲-  ۳
 1.  
تربیت مدرس ناهید پیرهادی تواندشتی سهراب سنجابی مهندسی مواد ۱- ۳
 1.  
تربیت مدرس حسن کوچک زاده سید عباس شجاع الساداتی مهندسی شیمی ۱- ۳
 1.  
تربیت مدرس علیرضا اصلانی علی مرسلی شیمی ۱- ۳
 1.  
تربیت مدرس زهرا کریمی علیرضا محجوب شیمی معدنی ۲-  ۳
 1.  
تربیت مدرس سلمان کرباسی ولاشانی کیوان فرورقی مهندسی برق ۱- ۳
 1.  
تربیت مدرس ابوالفضل محمدی مهرداد منطقیان مهندسی شیمی ۱- ۳
 1.  
تربیت مدرس ریحانه معانی جو مهرداد منطقیان مهندسی شیمی ۲-  ۳
 1.  
تربیت مدرس مهرناز فتاح حصاری وحید احمدی نانو فناوری ۱- ۳
 1.  
تربیت معلم تهران زهره بهرامی حسین آقا بزرگ شیمی معدنی ۲-  ۳
 1.  
تربیت معلم تهران فهیمه قرقچیان حسین آقابزرگ شیمی معدنی ۱- ۳
 1.  
تهران حامد اخیانی احمد علی آماده مهندسی مواد ۱- ۳
 1.  
تهران مجید نزاکت احمد علی آماده مهندسی مواد ۱- ۳
 1.  
تهران هادی عبدالهی اکبر آفاقی خطیبی مهندسی مکانیک ۱- ۳
 1.  
تهران مهدی عسگری اکبر آفاقی خطیبی مهندسی مکانیک ۲- ۳
 1.  
تهران احسان اولیائی حسین عبدی زاده مهندسی مواد ۱- ۳
 1.  
تهران محسن جهانگیری دهاقانی سید حسن جعفری مهندسی شیمی ۱- ۳
 1.  
تهران محمد محمدی سید حسن جعفری مهندسی شیمی ۱- ۳
 1.  
تهران سامان سالمی زاده پاریزی سید علی سید ابراهیمی مهندسی مواد ۱- ۳
 1.  
تهران حمید رضا کوه دار سید علی سیدابراهیمی مهندسی مواد