سمینارهای فناوری نانو در آموزش و پرورش در بهمن ۸۶

در راستای حمایت‌های تشویقی کارگروه ترویج و آموزش عمومی ستاد ویژه توسعه فناوری ‌نانو از فعالیت‌ها ترویجی در حوزه آموزش و پرورش، زمان برگزاری سمینارهای مصوب و مشمول حمایت تشویقی ستاد که در بهمن ماه ۱۳۸۶ برگزار خواهد شد، اعلام می گردد.


در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری ‌نانو از فعالیت‌ها ترویجی فناوری نانو در حوزه آموزش و پرورش زمان برگزاری سمینارهای مصوب و مشمول حمایت تشویقی ستاد که در بهمن ماه ۱۳۸۶ برگزار خواهد شد، اعلام می گردد.

این ستاد از کلیه سازمان های آموزش و پرورش استان ها، سازمان آموزش و پرورش شهرستان ها، پژوهشسراها و مناطق شهر تهران که اقدام به برگزاری سمینار یا کارگاه آموزشی نمایند، حمایت به عمل خواهد آورد.

در ذیل فهرست سمینارهای مصوب و مشمول حمایت تشویقی ستاد در بهمن ۸۶ آورده شده است:
 

شماره تماس زمان برگزاری موضوع  نام مسئول نام مرکز برگزارکننده استان ردیف
۰۸۷۱۲۲۶۴۴۵۲ ۸۶/۱۰/۳۰ سمینار نانو فناوری کاربردها واهمیتها آقای عبدالله خاتونی پژوهشسرای یاسوج سنندج ۱
۸۴۵۲۷۰۰-۰۵۱۱ بهمن۸۶ دوره آموزشی آشنایی با فناوری نانو خانم کبری خواک آموزش پرورش ناحیه ۳ خراسان ۲
۲۳۴۵۲۵۲-۰۳۱۱ بهمن ۸۶ دوره آموزشی آشنایی با فناوری نانو آقای محمد کاظم عابدینی پژوهشسرای صائب اصفهان ۳
۰۹۱۷۳۷۷۸۲۷۵ ۸۶/۱۱/۱۸ سمینار فناوری نانو چیست-تاثیرآن برعلوم وصنعت آقای علیرضا صداقت آینده­سازان جنوب بوشهر ۴
۲۵۱۹۳۳۹-۰۳۴۱ ۴/۱۱/۸۶
۵/۱۱/۸۶
 
سمینار آشنایی با فناوری نانو و کاربردهای آن خانم عشرت بیدرانی پژوهش سرای ابن سینا کرمان ۵
۳۸۸۶۳۸۱-۰۲۶۱ ۲۴/۱۱/۸۶ سمینار آشنایی با فناوری نانو و نانو الکترونیک خانم شهره جوادزاده پژوهش سرای دکتر حسابی تهران(کرج) ۶
جهت بهره مندی سایر مراکز آموزش و پرورش از حمایت تشویقی ستاد، میتوانید با شماره تلفن [tel-باشگاه نانو] تماس حاصل فرمایید.