انتشار نقشه‌راه نانوسیستم‌های پربازده

مؤسسه و شرکت غیر انتفاعی Battelle Memorial، نسخه نهایی گزارش ۴۰۰ صفحه‌ای نقشه‌راه فناوری‌نانو برای سیستم‌های پربازده را منتشر نمود؛ این نگارش به چگونگی توسعه گام‌به‌گام روش‌های آزمایشگاهی متداول کنونی برای رسیدن به تولید با دقت اتمی می‌پردازد.

مؤسسه و شرکت غیر انتفاعی Battelle
Memorial، نسخه نهایی گزارش ۴۰۰ صفحه‌ای نقشه‌راه فناوری‌نانو برای سیستم‌های
پرسود را منتشر نمود؛ این نگارش به چگونگی توسعه گام‌به‌گام روش‌های
آزمایشگاهی متداول کنونی برای رسیدن به تولید با دقت اتمی می‌پردازد.

در این گزارش با تمرکز بر قابلیت‌های کنونی ضمن بیان راهکارهایی برای تحرک
بخشیدن و پیشبرد فناوری‌های نانو به‌منظور تحقق نظریه تولید مولکولی اریک
درکسلر، تصویری از وضعیت فناوری نوین ساخت اتمی و جهت‌گیری آینده تحقیقات و
کاربردهای مربوط به آن ارائه شده‌است.

شاید بیشترین ارزش این نقشه‌راه ارائه ملاک‌هایی برای کمک به محققان و
مدیران تحقیقاتی در انتخاب پروژه‌های پربازده در زمینه نانوسیستم‌هایی باشد
که دارای دقت اتمی هستند که از این میان یکپارچه‌سازی فناوری‌های نانو به‌صورت
سیستم‌های کاربردی و پیچیده، و بهره‌گیری از آخرین دستاوردها در تولید
ساختارهای DNA خودآرا که دارای دقت اتمی هستند، نویدبخش‌ترین آن به شمار می‌آید.