دانشگاه رایس میزبان هفتمین دوره سمینار تجاری سازی فناوری نانو

دانشگاه رایس، در ۲۴ ژانویه سال ۲۰۰۸ میزبان هفتمین دوره سمینار تجاری سازی فناوری نانو خواهد بود که در آن بیست شرکت موفق در حوزه فناوری نانو حضور خواهند داشت.

دانشگاه رایس، در ۲۴ ژانویه سال ۲۰۰۸ میزبان هفتمین دوره سمینار تجاری سازی
فناوری نانو خواهد بود که در آن بیست شرکت موفق در حوزه فناوری نانو حضور
خواهند داشت.

سخنرانان در این سمینار از برجسته ترین سرمایه گذاران خطر پذیر، شرکتهای
سرمایه گذار و بهترین متخصصین در زمینه تحقیقاتی و بازرگانی فناوری نانو
خواهند بود. از جمله اهداف این سمینار نشان دادن چگونگی تاثیر فناوری نانو
در زندگی و آینده تجاری است .

دراین سمینار شرکتهای فناوری نانو در تمام زمینهای صنعتی آخرین اطلاعاتشان
را ارائه میدهند و سرمایه گذاران خطرپذیردر مورد سرمایه گذاری در فناوری
نانو بحث می کنند.