برنامه‌ جدید اتحادیه اروپا در زمینه نانوالکترونیک

اتحادیه اروپا برای حفظ پیشگامی در حوزه الکترونیک و صنعت نیمه‌هادی‌ها، برنامه‌ای با عنوان CATRENE طراحی کرده‌است تا از الکترونیک نانومقیاس استفاده کند. این برنامه چهارساله در چارچوب حمایت‌های برنامه EURUKA از اول ژانویه ۲۰۰۸ آغاز خواهد شد.

اتحادیه اروپا برای حفظ پیشگامی در حوزه الکترونیک و صنعت نیمه‌هادی‌ها،
برنامه‌ای با عنوان CATRENE طراحی کرده‌است تا از الکترونیک نانومقیاس
استفاده کند. این برنامه چهارساله در چارچوب حمایت‌های برنامه EURUKA از
اول ژانویه ۲۰۰۸ آغاز خواهد شد.

مسئول برنامه تحقیقات مشترک اروپا در زمینه نانوالکترونیک(+MEDEA) ـ که
بخشی از پروژه EUREKA است ـ اعلام کرده‌است که برنامه‌ای با عنوان CATRENE
طراحی شده تا از الکترونیک در مقیاس نانو استفاده شود. این برنامه جدید دو
ویژگی بسیار مهم دارد:
الف. ساختار جدید و متمرکز بر بازار کاربردهای بزرگی که در نقشه راه فناوری‌های
مورد نیاز ‌شناسایی شده‌اند؛
ب. پروژه Lighthouse: این پروژه نیازهای اقتصادی- اجتماعی عمده‌ای همانند
حمل و نقل، مراقبت‌های بهداشتی، امنیت، انرژی و تفریحات را مدنظر قرار می‌دهد.

برنامه +MEDEA از ۷۷ پروژه که شامل ۲۰ هزار نفر نیروی انسانی و ۴۵۰ سازمان
همکار است، حمایت خواهد کرد؛ این برنامه منجر به نوآوری‌های مهمی در برخی
زمینه‌ها از جمله اتومبیل و کنترل ترافیک، ارتباطات از راه دور، جامعه‌ امن،
ذخیره انرژی و مراقبت‌های بهداشتی خواهد شد.
مشارکت بخش خصوصی و دولتی در برنامه CATRENE، توسعه پایدار تجارب اروپا در
کاربردهای فناوری نیمه‌هادی‌ها را تضمین خواهد کرد. همانند برنامه +MEDEA و
نمونه‌های قبلی آن ازجمله MEDEA وJESSI، این برنامه جدید همه نقش‌آفرینان
کلیدی در این زنجیره ارزش را؛ از جمله کسانی که از کاربردهای فناوری‌نانو و
مواد استفاده می‌کنند و عرضه‌کنندگان تجهیزات را دربر ‌می‌گیرد.
شرکت‌های بزرگ و کوچک صنعتی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با حمایت
سازمان‌های دولتی در این برنامه مشارکت خواهند کرد.
به گفته جوزف کورنو، مدیر+MEDEA و CATRENE، برنامه‌های EUREKA، JESSIا،
MEDEA و +MEDEA بیش از یک دهه است که این امکان را فراهم کرده‌اند تا صنعت
اروپا جایگاه خود را در فرایند ساخت و کاربرد نیمه‌هادی‌ها تقویت کرده و
همانند ارتباطات از راه دور، الکترونیک مصرفی و الکترونیک اتومبیل، یکی از
تأمین کنندگان اصلی بازار شود.
زمان شروع برنامه CATRENE اول ژانویه ۲۰۰۸ خواهد بود که در مدت چهار
سال(این برنامه تا چهار سال دیگر نیز قابل تمدید است) در چارچوب حمایت‌های
برنامه EURUKA اجرا خواهد شد.
شرکای تجاری پروژه‌های EURUKA می‌توانند نیمی از هزینه‌های پرداختی خود را
از دولت‌های ملی خود دریافت کنند؛ در حالی که این رقم برای مؤسسات دانشگاهی
۷۵ درصد خواهد بود.
برخی از اهداف اصلی برنامه CATRENE عبارتند از:
حفظ و افزایش قدرت اروپا در مالکیت معنوی در کل زنجیره عرضه الکترونیک؛
استمرار و تقویت پیشگامی اروپا در لیتوگرافی و مواد سیلیکونی عایق و
بسته‌بندی عناصر؛
تقویت تجربه اروپا در استفاده از فناوری نیمه‌هادی‌ها برای طراحی کاربردهای
جدید الکترونیک.
نانوالکترونیک فرصت‌های زیادی را ارائه خواهد کرد؛ به‌طوری که به پیشگامان
بازار اجازه می‌دهد تا با استفاده از آن، محصولات و کاربردهای جدیدی را به
بازار عرضه کنند. برنامه CATRENE در صنعت نیمه‌هادی اروپا نقش مهمی ایفا
خواهد کرد و باعث تقویت هر چه بیشتر آنها خواهد شد.