فناوری نانو در دانشگاه پیام نور ابهر

یکی از دانشگاه‌هایی که در کنار سایر مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور، فعالیت تحقیقاتی در زمینه فناوری‌نانو انجام می‌دهد، دانشگاه پیام نور ابهر است. این دانشگاه از سال ۱۳۸۴ فعالیت در این زمینه را آغاز کرده است.

یکی از دانشگاه‌هایی که در کنار سایر مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور،
فعالیت تحقیقاتی در زمینه فناوری‌نانو انجام می‌دهد، دانشگاه پیام نور ابهر
است. این دانشگاه از سال ۱۳۸۴ فعالیت در این زمینه را آغاز کرده است.

دانشگاه پیام نور ابهر از سال ۱۳۶۷ رسماً شروع به کار کرده است و در حال
حاضر ۳۸۵۰ نفر دانشجوی کارشناسی و ۱۲۰ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد دارد.

گزارش زیر که توسط خانم سرور صفاری، دانشجوی رشته‌ی شیمی کاربردی تهیه شده
است، عناوین برخی از پروژه‌های خاتمه یافته یا درحال اجرا در این دانشگاه
را نشان می‌دهد.

۱- بررسی مورفولوژی نانوذرات دیوکسید سنتز شده به روش پالس جریان؛ توسط
آقایان دکتر شهرام قاسمی، دکتر حسن کرمی و دکتر میر فضل الله موسوی. نتیجه:
چاپ مقاله ISI در مجله Electrochemistry Communications سال ۱۳۸۴٫
۲- کاربرد نانوذرات دیوکسید سرب سنتز شده به روش پالس جریان؛ توسط آقایان
دکتر شهرام قاسمی، دکتر حسن کرمی، دکتر میر فضل الله موسوی و دکتر مجتبی
شمسی پور. نتیجه: چاپ مقاله ISI در مجله Electrochimica Acta سال ۱۳۸۴٫
۳ – سنتز سونوشیمیایی دیوکسید سرب نانوساختار؛ توسط آقایان دکتر شهرام
قاسمی، دکتر حسن کرمی، دکتر میر فضل الله موسوی و دکتر مجتبی شمسی پور.
نتیجه: چاپ مقاله ISI در مجله Ultrasonic Sonochemistry سال ۱۳۸۴٫
۴- طراحی و ساخت سانتریفیوژ کاترپیلاری مخصوص جداسازی نانوذرات؛ توسط دکتر
حسن کرمی. نتیجه: ثبت اختراع به شماره ۳۷۷۴۹ در سال ۱۳۸۵٫
۵- سنتزنانو ذرات اکسید نیکل به روش سل- ژل؛ توسط آقای احمدی دانشجوی
کارشناسی شیمی و دکتر حسن کرمی استاد راهنما. اتمام یافته ولی نتیجه منتشر
نشده است. سال ۱۳۸۵٫
۶- سنتز نانو ذرات اکسید سرب به روش اولتراسونیک از محیط کربنات؛ توسط آقای
سعید حقدار دانشجوی کارشناسی ارشد و با راهنمایی دکتر حسن کرمی. نتیجه: چاپ
یک مقاله ISI در مجله Material Research Bulletin سال ۲۰۰۷ و ارائه سمینار
در چهارمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور. سال ۱۳۸۵٫
۷- سنتز نانو ذرات اکسید سرب به روش اولتراسونیک از محیط سودسوز آور؛ توسط
آقای سعید حقدار دانشجوی کارشناسی ارشد و با راهنمایی دکتر حسن کرمی. نتیجه:
چاپ یک مقاله ISI در مجله Material Chemistry and Physics و ارائه مقاله در
اولین همایش فناوری نانو جنوب کشور، دانشگاه شیراز. سال ۱۳۸۵٫
۸- سنتز و کاربرد نانو ذرات اکسید سرب تهیه شده به روش اولتراسونیک در
باتری های سرب- اسید؛ توسط آقایان سعید حقدار (دانشجوی کارشناسی ارشد)،
عباس صادقی (دانشجوی کارشناسی) و رسول میر قاسمی (دانشجوی کارشناسی) و با
راهنمایی دکتر حسن کرمی. نتیجه: چاپ یک مقاله ISI در مجله Material
Chemistry and Physics سال ۱۳۸۵٫
۹- طراحی وساخت شاتر مولد پالس الکتریکی برای سنتز های الکتروشیمیایی نانو
ذرات؛ توسط آقایان حمید بابایی و سعید مهدیخانی (دانشجویان کارشناسی) و
راهنمایی دکتر حسن کرمی به عنوان طرح پژوهشی استان زنجان (نتیجه ثبت اختراع
به شماره ۳۶۹۷۸ و نیز ارائه یک مقاله در همایش فناوری نانو در صنعت گاز،
دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین) سال ۱۳۸۵
۱۰- سنتز نانو ذرات اکسید سرب به روش سل- ژل و کاربرد آن به عنوان آند
وکاتد باتری های سرب- اسید؛ توسط آقایان عباس صادقی و رسول میر قاسمی (دانشجویان
کارشناسی) و راهنمایی دکتر حسن کرمی. نتیجه: ارائه یک مقاله در هفتمین
سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران، دانشگاه ارومیه. سال ۱۳۸۶
۱۱- سنتز الکتروشیمیایی نانو ذرات سرب فلزی به روش پالس جریان و کاربرد آن
به عنوان آند باتری های سرب-اسید؛ توسط خانم ندا سمیعی دانشجوی کارشناسی
شیمی و راهنمایی دکتر حسن کرمی. نتیجه: ارائه یک مقاله در هفتمین سمینار
دوسالانه الکتروشیمی ایران، دانشگاه ارومیه سال ۱۳۸۶٫
۱۲- طراحی و ساخت دستگاه بال میل تحت خلأ برای تولید نانوذرات؛ توسط آقایان
عباس صادقی و رسول میر قاسمی دانشجویان کارشناسی و راهنمایی دکتر حسن کرمی.
نتیجه: در مرحله ثبت اختراع سال ۱۳۸۶٫
۱۳- تولید نانو کود خاک برگ به روش بال میل؛ توسط آقایان عباس صادقی و رسول
میر قاسمی دانشجویان کارشناسی و راهنمایی دکتر حسن کرمی. بدون انتشار نتیجه.
سال ۱۳۸۶٫
۱۴- کاربرد بال میل تحت خلأ برای تولید نانوذرات آهن و اکسید آهن؛ توسط
آقایان عباس صادقی و رسول میر قاسمی دانشجویان کارشناسی و راهنمایی دکتر
حسن کرمی. در حال انجام.
۱۵٫ سنتز الکتروشیمیایی نانو ذرات نیکل به عنوان نانوکاتالیست هیدروژناسیون
به روش جریان پالسی توسط خانم سودابه محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد و
راهنماییِ دکتر حسن کرمی. در حال انجام.
۱۶- سنتز نانو ذرات نیکل عنوان نانوکاتالیست هیدروژناسیون به روش
میکروامولسیون؛ توسط خانم سودابه محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد و راهنماییِ
دکتر حسن کرمی. در حال انجام.
۱۷- سنتز نانو ذرات اکسید آهن به روش حالت جامد و کاربرد آن برای استخراج و
خالص سازی رادیوایزوتوپ کادمیم ۱۰۹ از هدف نقره؛ توسط خانم پروین سرآبادانی
دانشجوی کارشناسی ارشد و راهنمایِی دکتر حسن کرمی. در حال انجام.
۱۸- سنتز نانو ذرات اکسید آهن به روش سل-ژل و کاربرد آن به عنوان فاز جامد
برای استخراج و اندازهگیری برخی از سموم کشاورزی؛ توسط آقای غلامرضا شمس
دانشجوی کارشناسی ارشد و راهنمایی دکتر حسن کرمی. در حال انجام.
۱۹- سنتز نانو ذرات دیوکسید سرب و بررسی اثر افزودنی های باتری های
سرب-اسید بر رفتار الکتروشیمیایی آنها؛ توسط خانم محبوبه علیپور دانشجوی
کارشناسی ارشد و راهنمایی دکتر حسن کرمی. در حال انجام
۲۰- جداسازی و خالص سازی رادیو ایزوتوپ لیتیم به کمک نانو ذرات؛ توسط خانم
سیده سکینه نعمتی دانشجوی کارشناسی ارشد و راهنمایی دکتر حسن کرمی. در حال
انجام.
۲۱- سنتز نانوکامپوزیت اکسید روی-اکسید کادمیم و کاربرد آن به عنوان حسگر
گازهای شیمیایی؛ توسط آقای زین العابدین نامدار دانشجوی کارشناسی ارشد و
راهنمایی دکتر حسن کرمی. در حال انجام.
۲۲- سنتز نانوکامپوزیت چهار جزئی اکسید نیکل-اکسید آلومینیم-اکسید
کلسیم-اکسید منیزیم و کاربرد آن به عنوان نانوکاتالیست کراکینگ حرارتی
هیدروکربنها برای تولید گاز هیدروژن؛ توسط آقای بهمن محمدیان دانشجوی
کارشناسی ارشد و راهنمایی دکتر حسن کرمی. در حال انجام.
۲۳٫ سنتز و کاربرد نانوذرات سولفید کادمیم؛ توسط خانم سرور صفاری دانشجوی
کارشناسی و راهنمایی دکتر حسن کرمی. در حال انجام.