توجه محققان چینی به نانوالکترونیک

کشور چین با توجه به روند بازار فناوری‌نانو، به دنبال توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ی خود در حوزه نانوالکترونیک است.

به گفته پرفسور هو وی وو، از موسسه فناوری محاسبات، اگرچه نانومواد به
شدت مورد توجه برنامه‌های تحقیقاتی گروه‌های تحقیق و توسعه‌ی کشور چین است،
اما از آنجایی‌که نانوالکترونیک بیشتر پتانسیل بازار را در حوزه فناوری‌نانو
به خود اختصاص داده است، لذا این کشور باید فعالیت‌های خود را برای ارتقای
فناوری اطلاعات مبتنی بر فناوری‌نانو توسعه دهد.

طبق نظر متخصصان و کارشناسان در حال حاضر کشور چین عمده سرمایه‌گذاری‌های
خود در حوزه فناوری‌نانو را بر نانومواد و فناوری اطلاعات کوانتوم متمرکز
کرده است.

با توجه به روند بازار فناوری‌نانو، این کشور باید فعالیت‌های خود در حوزه
نانوالکترونیک را توسعه داده و خود را به سطح کشورهای صنعتی دنیا برساند.

کشور چین از نظر تعداد محققان تحقیق و فناوری در دنیا اول بوده و حدود ۷۰
درصد از این محققان در سازمان‌های تحقیقاتی فعالیت می‌کنند.

با توجه به این مزیت، این وظیفه دولت و سازمان‌های تحقیقاتی است تا با
برنامه‌ریزی‌های صحیح مطالعات بیشتری در زمینه‌های سیستم‌های نانوابزار و
فناوری میکرو و سیلیکون صورت گیرد.